Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

5229 teáor - Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az áru szállítmányozása
- a vasúti, közúti, tengeri vagy légi szállítás megszervezése és/vagy végrehajtása
- az egyedi vagy csoportos küldemény megszervezése (beleértve az áru felvételét és átadását, valamint a csoportosítását gyűjtőszállításhoz)
- a szállítási dokumentum és fuvarlevél kiállítása, megszerzése
- a vámügynöki tevékenység
- a tengeri szállítmányozói és légi fuvarozási ügynök tevékenysége
- a hajó és repülőgép hely ügynöki értékesítése
- az árukezelő művelet, például áruk csomagolása ideiglenes ládákba, azzal a kizárólagos céllal, hogy azt a szállítás időtartamára megvédjék, az ideiglenes csomagolás eltávolítása, mintavételezés, az áruk mérlegelése stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a futárpostai tevékenység, lásd: 5320
- a közúti-, vízi- és légijármű- és szállításbiztosítási tevékenysége, lásd: 6512
- az utazásközvetítés, lásd: 7911
- az utazásszervezés, lásd: 7912
- az egyéb turizmussal összefüggő szolgáltatás, lásd: 7990

---

Szállítást kiegészítő tevékenység

Az 5229 teáor munkakör a szállítmányozással kapcsolatos munkaköri feladatok ellátásával foglalkozik, amelyek közé tartozik például az áruk szállításának koordinálása, vámügyintézése a vasúti, közúti vagy légi szállítások megszervezése stb.

Azok a munkavállalók akik ebben a szakmában dolgoznak, szorosan együtt kell, hogy működjenek a munkatársakkal azért, hogy biztosítsák a hatékony és időben történő szállítást figyelembe véve a költséghatékonyságot.

A munkakör nagy odafigyelést igényel a legapróbb részletekre is, és kiváló szervezési illetve kommunikációs készségeket követel meg azért, hogy zökkenőmentesek legyenek a munkafolyamatok.

4333 teáor - Padló-, falburkolás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az épületen és egyéb építményen a következő anyagok lerakása, felrakása, felerősítése vagy felszerelése:
- kerámiából, betonból vagy faragott kőből készült fal- és padlóburkoló lap, külső homlokzat (díszkerámia, kő, tégla stb.)
- parketta és egyéb, fából készült padlóburkolat, fából készült falburkolat_x000D_ (lambéria)
- szőnyegpadló és linóleum padlóburkolat (beleértve a gumiból vagy műanyagból készülteket is)
- mozaikpadló, márványból, gránitból vagy palából készült padló- és falburkolat, belső díszítő
- tapétázás

---

Padló, falburkolás tevékenysége

A 4333 teáor munkakörbe tartozik a padló és falburkoló szakemberek munkavégzése. Feladataik, az épületen és egyéb építményen a különböző anyagok lerakása, felrakása, felerősítése vagy felszerelése.

Ez a feladat magában foglalja a különböző anyagok például kerámiából, betonból vagy faragott kőből készült fal és padlóburkoló lap, külső homlokzat (díszkerámia, kő, tégla stb.) előkészítését, valamint ezeknek a burkolóanyagoknak a padlóra és falra történő felszerelését. 

A munkakör precíz mérési és kivitelezési készségeket, valamint a megfelelő ragasztók és fugázóanyagok használatát követeli meg. A padló és falburkoló szakembereknek szem előtt kell tartaniuk az esztétikai és a minőségi előírások betartását is, hogy a végeredmény vonzó és tartós legyen.

4110 teáor - Épületépítési projekt szervezése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a későbbi eladásra szánt épület építésével kapcsolatos építési projekt szervezése a pénzügyi, műszaki és fizikai eszközök együttes biztosításával

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a lakó- és nem lakóépület építése, lásd: 4120
- az építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 711
- a projektvezetés, építési projekttel kapcsolatos szolgáltatás, lásd: 711

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a közútkezelői tevékenység, lásd: 52.21
- az ingatlan adásvétele, lásd: 68.10
- az ingatlan közvetítése, lásd: 68.31

---

Épületépítési projekt szervezés tevékenysége

Az épületépítési projektek szervezésével foglalkozó 4110 teéor munkakörben dolgozó szakemberek felelősek az építkezési projektek teljes életciklusának kezeléséért, amelybe beletartozik a szervezés a pénzügyi, műszaki és fizikai eszközök együttes biztosítása.

Ebben a pozícióban, a dolgozóknak szorosan együtt kell működni a mérnökökkel, vállalkozókkal és más szakértőkkel, hogy biztosítani tudják a projektek zökkenőmentes lebonyolítását, a határidők és a költségkeretek betartását.

3299 teáor - Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a biztonsági (védő) felszerelés gyártása
- a tűzálló és biztonsági védőöltözet gyártása
- a hálózatot karbantartók biztonsági övének és más munkához használt szíjak gyártása
- a parafa mentőeszköz gyártása
- a műanyag védősisak és más személyes védőfelszerelés (pl. atlétikai védősisak) gyártása
- a tűzoltó védőruházat gyártása
- a fém fejvédő sisak és más fém védőeszköz gyártása
- a fül- és orrdugó gyártása (pl. úszáshoz és az orr védelmére)
- a gázálarc gyártása
- az írótoll és ceruza minden fajtájának gyártása, a működési módtól függetlenül (mechanikus vagy sem)
- a ceruzabél gyártása
- a dátumozó, pecsételő vagy sorszámozó bélyegző, címkék nyomására és dombornyomására szolgáló kézi működtetésű eszköz, kézinyomdakészlet, kész írógépszalag és bélyegzőpárna gyártása
- a földgömb gyártása_x000D_
- az esernyő, napernyő, sétapálca, botszék gyártása
- a gomb, patent, nyomókapocs, cipzár gyártása
- az öngyújtó gyártása
- a személyes használati tárgyak: pipa, illatszerszórók, vákuumos hőpalack és más személyes vagy háztartási célú vákuumos termék, paróka, álszakáll, műszemöldök gyártása
- a különféle egyéb cikk: gyertya és gyertyafélék, művirág, műgyümölcs és műlombdísz, beugrató, bűvészeszköz, kézi szita és rosta, szabászati próbabábu, koporsó stb. gyártása
- a művirágkosár, művirágcsokor, művirág koszorú és hasonló termék gyártása
- az állatkitömés

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a dekoráció készítése különböző anyagokra (pl. papírra, fára, üvegre, kerámiára stb.), dekorációs festés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a lámpabél (kanóc) gyártása, lásd: 1396
- a munka- és szolgálati ruha gyártása (pl laboratóriumi köpeny, overall, egyenruha), lásd: 1412
- a papírújdonságok gyártása, lásd: 1729

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a fésű, hajcsat gyártása lásd: gumiból 22.19, műanyagból 22.29, fémből 25.99

---

Tűzálló és biztonsági védőöltözet gyártása

A 3299 teáor ágazatba tartozik a tűzálló és biztonsági védőöltözetet gyártó munkakör, amely magában foglalja a speciális védőruházat tervezését, fejlesztését és előállítását, amiket olyan környezetben való használatra készítenek, ahol magas a tűz kialakulásának a kockázata. 

Ez a tevékenység magában foglalja a megfelelő anyagok kiválasztását, tesztelését, és az előírásoknak való megfelelés biztosítását, valamint a gyártási folyamatok minőség ellenőrzését is.

A munka célja a viselőjének védelme és biztonságának maximalizálása különféle veszélyes helyzetekben.

Fém fejvédő sisak és más fém védőeszköz gyártása

A fém fejvédő sisak és más fém védőeszközök gyártása is a 3299 teáor tevékenységek közé tartozik, ami egy olyan munkakör, amely az ipari biztonsági felszerelések fejlesztését és előállítását foglalja magában. 

Az ilyen munkakörben dolgozó szakemberek felelősek a megfelelő anyagok kiválasztásáért, a tervezésért, hogy olyan termékeket hozzanak létre, amelyek a viselőjének védelmet nyújtanak a veszélyes környezeti tényezőkkel szemben. 

A fém fejvédő sisakok és védőeszközök gyártása precíz munkát és odafigyelést igényel, hogy a végső termék megbízható és hatékony legyen a védelem terén.

 

 

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)