Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

467701 - Hulladék-nagykereskedelem m.n.s.

A kizárólag üzletben működési engedéllyel forgalmazható termékek:

- nem veszélyes hulladék.

Megjegyzés:

Nagykereskedelmi tevékenység:

üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is.

Termékkör: 57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével - a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelöli ki.

A jegyző a nyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg a bejegyzett adatokat elektronikus úton megküldi a Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére.

A Kormányhivatal a jegyzők által megküldött adatok alapján országos nyilvántartást vezet. A Kormányhivatal által vezetett nyilvántartás nyilvános, és a Kormányhivatal a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Engedélyt előíró jogforrás: 2005. évi CLXIV. törvény

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/intezmenyek/450132/450157

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag: a 2013. évi CXL. törvény mellékletében meghatározott fémet, annak törmelékét vagy ötvözetét tartalmazó dolog, kivéve a fémtermékek előállítását üzletszerűen folytató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet által előállított elsődleges alapanyag, félgyártmány, valamint a gumiabroncs és a csomagolóanyagként betöltendő funkcióját még őrző csomagolás.

Fémkereskedelmi tevékenység: a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak - a felvásárló vagy más személy által - a 2013. évi CXL. törvényben meghatározott hasznosítás céljából történő felvásárlása.

Fémkereskedő: a fémkereskedelmi engedély jogosultja.

Felvásárlás: fémkereskedelmi engedélyköteles anyag ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében történő beszerzése.

1. Alumínium

2. Antimon

3. Bizmut

4. Cink

5. Cirkónium

6. Kadmium

7. Kobalt

8. Króm

9. Magnézium

10. Mangán

11. Molibdén

12. Nikkel

13. Ólom

14. Ón

15. Réz

16. Tantál

17. Titán

18. Vanádium

19. Vas

20. Wolfram

Engedélyező hatóság: Fémkereskedelmi tevékenységet kizárólag a fémkereskedelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel (a továbbiakban: fémkereskedelmi engedély) rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban együtt: fémkereskedő) folytathat. Az engedély a kérelmező nevére szól.

A Kormány a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény szerinti fémkereskedelmi hatóságként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervét jelöli ki.

Engedélyt előíró jogforrás: 2013. évi CXL. törvény

443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.nav.gov.hu/nav/vam/femkereskedelem/engedelyesek_frissitett_listaja

Kereskedő:

olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

Engedélyező hatóság: A kereskedőnek a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a tevékenységének megkezdése előtt a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.

A kereskedő a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltése útján nyújtja be. A formanyomtatványt a környezetvédelmi hatóság a honlapján, a környezetvédelemért felelős miniszter a kormányzati portálon teszi közzé.

Engedélyt előíró jogforrás: 2012. évi CLXXXV. törvény

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Vissza a listához

Cégalapítás online