Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

CÉGALAPÍTÁS ingyen

A törvény szerint jogi képviseletet és cégbejegyzési ügyben történő közreműködést csak ügyvéd vagy közjegyző láthat el. Gazdasági társaságok, így különböző kft-k vagy egyéb cégek nem.

Aki jogosulatlanul, üzletszerűen ügyvédi...tevékenységet végez, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a zugírászatot ügyvédi...tevékenységre jogosultság színlelésével követik el.

Büntető Törvénykönyv (1978. év IV. tv) 248. §.

A különböző cégalapítási portálok küzül csak a Magyar Cégalapítás Portálon szerepel megyék szerint a közreműködő ügyvédek neve és elérhetősége, amelyet meg is tekinthet itt.

Inkább megyek a megbízható, Magyar Cégalapítás Portálra >>

10 gyakori hiba
amellyel százezreket bukhat a cégalapítás során

1. sz. hiba: Nem kap tájékoztatást arról, hogy a tagok létszámának, a közreműködői és képviseleti jogviszony jellegének milyen hatása van a havonta fizetendő járulékokra

A fapados cégalapítás során szinte bizonyos, hogy semmiyen tájékoztatást nem kap arról, hogy a személyes közreműködéssel járó tevékenységet vagy az ügyvezetői feladatokat milyen jogviszonyban lehet vagy érdemes majd ellátni. Megbízási viszonyban, munkaviszonyban, személyes közreműködőként? Lehetséges-e egyáltalán munkaviszonyt létesíteni a saját egyszemélyes cégben? Mekkora a járulék mértéke havonta, és mi a helyzet a tevékenységre jellemző keresettel és az adójóváírási lehetőséggel?
A figyelmetlen vállalkozó könnyen abban a helyzetben találhatja magát, hogy a megalapított céget máris módosítani kell, vagy magasabb járulékot fizet, mint amennyit optimális esetben kellene. Éves szinten többszázezer forint járuléktöbbletet jelenthet, ha nem megfelelően választották meg a közreműködői jogviszonyt, vagy a társasági formát.

2. Nem megfelelően választják ki az adóalanyiságot, vagy az általános forgalmi adó fizetésének módját

A társaság tárgyi adómentességre lenne jogosult, vagy alanyi adómentességet választhatna, esetleg uniós adószámot kérhetne, de ennek jelentőségéről, szabályairól nem kap tájékoztatást az ügyfél. A következmény: ÁFA bevallással kapcsolatos plusz adminisztráció és áfa fizetés feleslegesen, ellenkező esetben: elesik az ÁFA visszaigénylés lehetőségétől. Az áfafizetés módját év közben nem lehet módosítani!

3. A cégnevet nem megfelelően választják meg, mert az eljáró "közreműködőnek" nincs kellő tapasztalata a bírói gyakorlatot illetően, és így nem tud kellő tájékoztatást adni arra vonatkozóan, hogy a cégnév kellőképpen különbözik-e a más már bejegyzett cégek elnevezésétől. Következmény: a kérelmet elutasítják, az időközben lefoglalt domain név vagy elkészített bélyegző vagy aláírási címpéldányok használathatlanná válnak, a bankba mégegyszer el kell menni, az összes cégiratot újra alá kell írni, az időközben harmadik személyekkel aláírt szerződéseket módosítani kell.

4. Nem hívják fel a figyelmét a cégbejegyzést követően azonnal teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekre

Tudta, hogy az adóhivatal minden harmadik bejegyzésre kerülő céget az alakulást követő 90 napon belül adóhatósági ellenőrzés alá von? A cégbejegyzést követően az adóhivatal és a statisztikai hivatal felé, munkaviszony létesítése esetén más szervekhez is bejelentési kötelezettsége van a cégnek, kötelező számivteli szabályzatokat kell készíteni stb. Ezek elmulasztásáért az adóhatóság bírságot szabhat ki. A fapados cégalapítás esetén Ön nincs felkészítve erre, nem kap mintákat a számviteli szabályzatok elkészítéséhez, ezek elkészítésére majd külön kell pénzt és időt fordítania.

5. Nem kap tájékoztatást a társaság ügyvezetőjeként Önt terhelő felelősségi szabályokról

Meddig terjed az ügyvezető felelőssége? Mindenki legyen ügyvezető a cégben? Példaként említve a számviteli szabályok megsértését, ezeknek enyhébb következménye a hatóságok által kiszabott pénzbírság. Nem is gondolná, hogy egyes magatartásokkal gazdasági bűncselekményeket is megvalósíthat, amelynek következménye szinte minden esetben az ügyvezetői tisztségtől történő eltiltás és pénzbüntetés, nagy értékű ügyekben akár szabadságvesztés.

6. Úgy alapítja meg a céget, hogy semmit sem hallott az üzletrész átruházás, a tagkizárás, a szavazategyenlőség esetén előálló helyzet szabályairól

Ha az alapításkor a közreműködő jogász nem teszi világossá a felek számára, hogy a későbbiekben milyen következményei lehetnek annak, ha egyik fél ki szeretne szállni a cégből, vagy az együttműködés vele lehetetlenné válik, vagy a társaság döntésképtelenné válik, akkor könnyen előállhat az a helyzet, hogy Ön a társaság vég- vagy felszámolásáig elkötelezte magát a társai mellett, akár teljes vagyoni felelősséggel. Ugyancsak előfodulhat, hogy a hibás szerződésszerkesztés miatt Önnek semmilyen beleszólása sincs abba, hogy valamely más idegen személy a társaság tagjává válhat-e, akivel Ön egyáltalán nem kíván közös vállalkozást folytatni.

7. Nem kap tájékoztatást arról, hogy az egyszerűsített eljrásában létrehozott cég miben tér el a hagyományos bejegyzésű cégtől

Valóban megéri Önnek az iratmintát alkalmazni és egyszerűsített eljárásban létrehozni a céget? Vagy egy hónap múlva módosítania kell az iratokat, és újra ügyvédi munkadíjat és illetéket fizetni, mert nem tájékoztatták előre az iratminta következményeiről. Vagy a másik eset: Önnek tökéletesen megfelelne az iratmintával történő alapítás, de mégis hagyományos eljárásban kerül bejegyzésre a cége?

8. Nem kap tájékoztatást a társasági üzletrészeket érintő házassági vagyonjogi szabályokról

A családjogi törvénynek a külön és közös vagyonra vonatkozó rendelkezéseit a társasági üzletrészekkel összefüggésben nem csak annak érdemes megismerni aki házas, hanem annak is aki a későbbiekben köt majd házasságot, sőt annak is akinek a cégtársa házas. A házasság esetleges felbomlása, és egy házassági vagyonjogi vita a cégtársakra és az egész társaságra is hatással lehet. Nem árt ha a nem várt kellemetlenséget kivédésének lehetőségét és módjait előre tudja.

9. Nem gondol arra, hogy mi lesz az üzletrészével az Ön halála esetén

A társasági üzletrészek öröklési jogi szempontból történő bemutatására a legtöbb helyen nem kerül sor. A cég és annak vagyona a törvényes öröklés rendje szerint a leszármazókra, felmenőkre vagy a házastársa száll? A cégtárs halála esetén mi történik majd a társasági üzletrésszel. Ezen szabályok ismerete nélkül nem lehet előre felkészülni sem ezekre az esetekre.

10. Nem a megfelelő szakembert választja a cégeljárás lefolytatására

Irodáinkban ügyvéd, Budapesten a jogász mellett könyvelő személyesen fogadja Önt. Sajnos egyre inkább terjed a különböző cégek és irodák által kínált "fapados" cégalapítás, amely körülbelül úgy néz ki, hogy a folyosón várakoztatott ügyfelet beszólítják és megmutatják neki, hogy hol kell aláírni az iratokat. Az alapos jogi kioktatás, a részletes jogi és adójogi konzultáció és teljeskörű ügyintézés már nem fér bele a díjba. A bejegyzést sokszor hiánypótlási eljárás hátráltatja. Olyanról is számoltak már be nekünk, amikor egy gyorsétteremben került sor az iratok aláírására.

Vegye komolyan a saját vállalkozását, és bízza profikra a cégbejegyzési eljárás lefolytatását! A Magyar Cégalapítás Portál partnerei nem zugírászok, hanem olyan ügyvédek, akik komoly szakemberek, cégjogi tapasztalataikat hosszú évek munkájával szerezték, felelősségbiztosítással rendelkeznek és az elektronikus cégeljárás a mindennapjaik része. Nem csak mellékesen van elektronikus aláírásuk és foglalkoznak cégeljárással, ez a főtevékenységük, így cégügyei a legjobb kezekben vannak. A fent felsorolt hibák mindegyike az elégtelen tájékoztatásra vezethető vissza. A cégalapítás.net ügyvédei maximális szakértelemmel állnak az Ön rendelkezésére, hogy Ön nyugodtan, a szükséges ismeretek birtokában vállalkozhasson.

Ha a biztonságot és a szakértelmet választja, akkor Magyarország első számú, vezető, cégalapítási kérdésekkel foglalkozó oldalát, a Magyar Cégalapítás Portál a jó választás.

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)