CÉGALAPÍTÁS INFO VONAL :+36 20 5702917

cegalapitasnet banner

Elektronikus cégalapítás: Adatok megadása most: Bt | Kft | Zrt | Cégmódosítás
A legjobb ajánlat az interneten!

 

( TEÁOR 08 )

A tevékenységre kattintva nyílik meg annak részletes leírása! A Vissza gombra kattintva térhet vissza a listához.

Csak a négy jegyű kód jegyezhető be a cégjegyzékbe, tehát más formátumó kód, (pl. 01.1) nem választható.

  01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

 011 Nem évelő növény termesztése

 

012 Évelő növény termesztése

 013 Növényi szaporítóanyag termesztése

 

014 Állattenyésztés

 

015 Vegyes gazdálkodás

 

016 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás

 

017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

 

02 Erdőgazdálkodás

 021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

 

022 Fakitermelés

 

023 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

 

024 Erdészeti szolgáltatás

03 Halászat, halgazdálkodás

 031 Halászat

 

032 Halgazdálkodás

 

05 Szénbányászat

 051 Feketeszén-bányászat

 

052 Barnaszén-, lignitbányászat

 

06 Kőolaj-, földgázkitermelés

 061 Kőolaj-kitermelés

 

062 Földgázkitermelés

 

07 Fémtartalmú érc bányászata

 071 Vasércbányászat

 

072 Egyéb fém érc bányászata

 

08 Egyéb bányászat

 081 Kőfejtés, homok-, agyagbányászat

 

089 M.n.s. bányászat

 

09 Bányászati szolgáltatás

 091 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

 

099 Egyéb bányászati szolgáltatás

 

10 Élelmiszergyártás

 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

 

102 Halfeldolgozás, -tartósítás

 

103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

 

104 Növényi, állati olaj gyártása

 

105 Tejfeldolgozás

 

106 Malomipari termék, keményítő gyártása

 

107 Pékáru, tésztafélék gyártása

 

108 Egyéb élelmiszer gyártása

 

109 Takarmány gyártása

 

11 Italgyártás

 110 Italgyártás

 

12 Dohánytermék gyártása

 120 Dohánytermék gyártása

 

13 Textília gyártása

 131 Textilszálak fonása

 

132 Textilszövés

 

133 Textilkikészítés

 

139 Egyéb textiláru gyártása

 

14 Ruházati termék gyártása

 141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

 

142 Szőrmecikk gyártása

 

143 Kötött, hurkolt cikk gyártása

 

15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

 151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

 

152 Lábbeligyártás

 

16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

 161 Fűrészárugyártás

 

162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 

17 Papír, papírtermék gyártása

 171 Papíripari rostanyag, papír gyártása

 

172 Papírtermék gyártása

 

18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

 181 Nyomdai tevékenység

 

182 Egyéb sokszorosítás

 

19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

 191 Kokszgyártás

 

192 Kőolaj-feldolgozás

20 Vegyi anyag, termék gyártása

 201 Vegyi alapanyag gyártása

 

202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

 

203 Festék, bevonóanyag gyártása

 

204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

 

205 Egyéb vegyi termék gyártása

 

206 Vegyi szál gyártása

 

21 Gyógyszergyártás

 211 Gyógyszeralapanyag-gyártás

 

212 Gyógyszerkészítmény gyártása

 

22 Gumi-, műanyag termék gyártása

 221 Gumitermék gyártása

 

222 Műanyag termék gyártása

 

23 Nemfém ásványi termék gyártása

 231 Üveg, üvegtermék gyártása

 

232 Tűzálló termék gyártása

 

233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása

 

234 Porcelán, kerámiatermék gyártása

 

235 Cement-, mész-, gipszgyártás

 

236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

 

237 Kőmegmunkálás

 

239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

 

24 Fémalapanyag gyártása

 241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

 

242 Acélcsőgyártás

 

243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból

 

244 Nem vas fém alapanyag gyártása

 

245 Fémöntés

 

25 Fémfeldolgozási termék gyártása

 251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása

 

252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

 

253 Gőzkazán gyártása

 

254 Fegyver-, lőszergyártás

 

255 Fémalakítás, porkohászat

 

256 Fém felületkezelése, megmunkálása

 

257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

 

259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 

26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

 261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

 

262 Számítógép, perifériás egység gyártása

 263 Híradás-technikai berendezés gyártása

 

264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

 

265 Műszer-, óragyártás

 

266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

 

267 Optikai eszköz gyártása

 

268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

 

27 Villamos berendezés gyártása

 271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

 

272 Akkumulátor, szárazelem gyártása

 

273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

 

274 Villamos világítóeszköz gyártása

 

275 Háztartási készülék gyártása

 

279 Egyéb villamos berendezés gyártása

 

28 Gép, gépi berendezés gyártása

 281 Általános rendeltetésű gép gyártása

 

282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

 

283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

 

284 Szerszámgépgyártás

 

289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

 

29 Közúti jármű gyártása

 291 Közúti gépjármű gyártása

 

292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

 

293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

 

30 Egyéb jármű gyártása

 301 Hajó, csónak gyártása

 

302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

 

303 Légi, űrjármű gyártása

 

304 Katonai harcjármű gyártása

 

309 Egyéb jármű gyártása

 

31 Bútorgyártás

 310 Bútorgyártás

 

32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

 321 Ékszergyártás

 

322 Hangszergyártás

 

323 Sportszergyártás

 

324 Játékgyártás

 

325 Orvosi eszköz gyártása

 

329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

 

33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

 331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

 

332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 

35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

 351 Villamosenergia-termelés, -ellátás

 

352 Gázellátás

 

353 Gőzellátás, légkondicionálás

3530 Gőzellátás, légkondicionálás

36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

 360 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

 

37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 370 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 

38 Hulladékgazdálkodás

 381 Hulladékgyűjtés

 

382 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

 

383 Hulladékanyag hasznosítása

 

39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

 390 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

 

41 Épületek építése

 411 Épületépítési projekt szervezése

 

412 Lakó- és nem lakó épület építése

 

42 Egyéb építmény építése

 421 Út, vasút építése

 

422 Közműépítés

 

429 M.n.s. egyéb építmény építése

 

43 Speciális szaképítés

 431 Bontás, építési terület előkészítése

 

432 Épületgépészeti szerelés

 

433 Befejező építés

 

439 Egyéb speciális szaképítés

 

45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

 451 Gépjármű-kereskedelem

 

452 Gépjárműjavítás, -karbantartás

 

453 Gépjárműalkatrész-kereskedelem

 

454 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

 

46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

 461 Ügynöki nagykereskedelem

 

462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

 

463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

 

464 Háztartási cikk nagykereskedelme

465 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme

 

466 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme

 

467 Egyéb szakosodott nagykereskedelem

 

469 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

 

47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

 471 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem

 

472 Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme

 

473 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

 

474 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme

 

475 Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

 

476 Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme

 

477 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme

 

478 Piaci kiskereskedelem

 

479 Nem bolti, piaci kiskereskedelem

 

49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

 491 Helyközi vasúti személyszállítás

 

492 Vasúti áruszállítás

 

493 Egyéb szárazföldi személyszállítás

 

494 Közúti áruszállítás, költöztetés

 

495 Csővezetékes szállítás

 

50 Vízi szállítás

 501 Tengeri személyszállítás

502 Tengeri áruszállítás

 

503 Belvízi személyszállítás

 

504 Belvízi áruszállítás

 

51 Légi szállítás

 511 Légi személyszállítás

 

512 Légi áruszállítás

 

52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

 521 Raktározás, tárolás

 

522 Szállítást kiegészítő tevékenység

 

53 Postai, futárpostai tevékenység

 531 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

 

532 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

 

55 Szálláshely-szolgáltatás

 551 Szállodai szolgáltatás

 

552 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

 

553 Kempingszolgáltatás

 

559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

 

56 Vendéglátás

 561 Éttermi, mozgó vendéglátás

 

562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

 

563 Italszolgáltatás

 

58 Kiadói tevékenység

 581 Kiadói tevékenység

 

582 Szoftverkiadás

 

59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

 591 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

 

592 Hangfelvétel készítése, kiadása

 

60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

 601 Rádióműsor-szolgáltatás

 

602 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

 

61 Távközlés

 611 Vezetékes távközlés

 

612 Vezeték nélküli távközlés

 

613 Műholdas távközlés

 

619 Egyéb távközlés

 

62 Információ-technológiai szolgáltatás

 620 Információ-technológiai szolgáltatás

 

63 Információs szolgáltatás

 631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

 

639 Egyéb információs szolgáltatás

 

64 Pénzügyi közvetítés (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység)

 641 Monetáris közvetítés

 

642 Vagyonkezelés (holding)

 

643 Befektetési alapok és hasonlók

 

649 Egyéb pénzügyi közvetítés

 

65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

 651 Biztosítás

 

652 Viszontbiztosítás

 

653 Nyugdíjalapok

 

66 Egyéb pénzügyi tevékenység

 661 Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)

 

662 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

 

663 Alapkezelés

 

68 Ingatlanügyletek

 681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

 

682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

683 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

 

69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

 691 Jogi tevékenység

 

692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

 

70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

 701 Üzletvezetés

 

702 Üzletviteli tanácsadás

 

71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

 711 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

 

712 Műszaki vizsgálat, elemzés

 

72 Tudományos kutatás, fejlesztés

 721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

 

722 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

 

73 Reklám, piackutatás

 731 Reklám

 

732 Piac-, közvélemény-kutatás

 

74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 741 Divat-, formatervezés

 

742 Fényképészet

 

743 Fordítás, tolmácsolás

 

749 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 

75 Állat-egészségügyi ellátás

 750 Állat-egészségügyi ellátás

 

77 Kölcsönzés, operatív lízing

 771 Gépjárműkölcsönzés

 

772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

 

773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

 

774 Immateriális javak kölcsönzése

 

78 Munkaerőpiaci szolgáltatás

 781 Munkaközvetítés

 

782 Munkaerőkölcsönzés

 

783 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

 

79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

 791 Utazásközvetítés, utazásszervezés

 

799 Egyéb foglalás

 

80 Biztonsági, nyomozói tevékenység

 801 Személybiztonsági tevékenység

 

802 Biztonsági rendszer szolgáltatás

 

803 Nyomozás

 

81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

 811 Építményüzemeltetés

 

812 Takarítás

 

813 Zöldterület-kezelés

 

82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

 821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

 

822 Telefoninformáció

 

823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

 

829 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

 

84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

 841 Közigazgatás

 

842 Társadalmi közszolgáltatás

 

843 Kötelező társadalombiztosítás

 

85 Oktatás

 851 Iskolai előkészítő oktatás

 

852 Alapfokú oktatás

 

853 Középfokú oktatás

 

854 Felső szintű oktatás

 

855 Egyéb oktatás

 

856 Oktatást kiegészítő tevékenység

 

86 Humán-egészségügyi ellátás

 861 Fekvőbeteg-ellátás

 

862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

 

869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

 

87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

 871 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

 

872 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

 

873 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

 

879 Egyéb bentlakásos ellátás

 

88 Szociális ellátás bentlakás nélkül

 881 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

 

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

 

90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

 900 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

 

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

 910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

 

92 Szerencsejáték, fogadás

 920 Szerencsejáték, fogadás

 

93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

 931 Sporttevékenység

 

932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 

94 Érdekképviselet

 941 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet

 

942 Szakszervezeti tevékenység

 949 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 

95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

 951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

 

952 Személyi, háztartási cikk javítása

 

96 Egyéb személyi szolgáltatás

 960 Egyéb személyi szolgáltatás

 

97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

 970 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

 

98 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

 981 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

 

982 Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

 

99 Területen kívüli szervezet

 990 Területen kívüli szervezet

.

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Adja meg e-mail címét és elküldjük a cégalapítással kapcsolatos tudnivalókat és ajánlatot

 

Portálunk szakértői cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.