Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

6619 teáor - Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik a máshova nem sorolt pénzügyi kiegészítő tevékenység:

---

Befektetési tanácsadás tevékenység

A 6619 befektetési tanácsadással foglalkozó szakembereknek a feladata, hogy szakértőként és tanácsadóként segítsenek ügyfeleiknek az optimális befektetési döntések meghozatalában.

A befektetési tanácsadók a pénzügyi piacokat és a befektetési lehetőségeket tanulmányozzák, és átfogó ismeretekkel rendelkeznek a különböző befektetési eszközökről, mint például személyes egyedi tanácsadás a pénz és tőkepiaci befektetésekre a pénz és tőkepiaci tevékenység keretében.

Az ügyfelek egyéni pénzügyi helyzetének és céljainak figyelembevételével segítenek az optimális portfólió kialakításában és a kockázatkezelésben. Ez magában foglalhatja a befektetési stratégiák kidolgozását, a portfólió diverzifikálását, a befektetési időtávok meghatározását és az ügyfél számára legmegfelelőbb befektetési termékek kiválasztását. 

A tanácsadók folyamatosan figyelik a piaci trendeket, elemzik a vállalati és gazdasági híreket, és tájékoztatják ügyfeleiket az esetleges változásokról vagy befektetési lehetőségekről. 

Fontos, hogy a tanácsadók tisztában legyenek a pénzügyi szabályozásokkal és az etikai elvekkel, és őszintén és átláthatóan tájékoztassák ügyfeleiket a befektetési kockázatokról és a várható hozamokról. 

Az ügyfelekkel való kommunikáció és a bizalom kiemelten fontos, illetve a tanácsadók rendelkezésre állnak a kérdések megválaszolására és az ügyfél befektetési stratégiájának megértésére.

Jelzálog tanácsadók és ügynökök (brókerek) tevékenysége

A Jelzálog tanácsadók és ügynökök tevékenységének feladata, hogy segítsenek az ügyfeleknek a lakáshitel vagy jelzáloghitel megszerzésében és az ingatlanfinanszírozási lehetőségekben.

A jelzálog tanácsadók és ügynökök közvetítőként működnek a pénzintézetek és az ügyfelek között, és segítik őket az optimális hitelkondíciók kiválasztásában és a jelzáloghitel folyamatának navigálásában.

A jelzálog tanácsadók magas ismeretekkel rendelkeznek a hitelpiacról, a kamatlábakról, a hitelminősítésekről és a jelzáloghitel folyamatáról. Segítenek az ügyfeleknek megérteni a hitelképességüket, a visszafizetési feltételeket és az egyéb fontos tényezőket, és részletes tájékoztatást nyújtanak a különböző hitelkérelmekről és ajánlatokról. 

A tanácsadók felmérik az ügyfelek igényeit és körülményeit, és személyre szabott ajánlatokat készítenek számukra. Az ügyfelekkel való bizalom, a kommunikáció és az ügyfél érdekeinek szem előtt tartása kiemelten fontos. 

A cél az, hogy segítsük ügyfeleinket a megfelelő hitelkonstrukció kiválasztásában, és hozzájáruljunk az ingatlanvásárlás és az ingatlanbefektetések sikeres megvalósításához.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

- a díjazásért vagy szerződéses alapon folytatott őrzési, letétkezelői, megbízási tevékenység

- a pénzügyi tranzakciók feldolgozási és elszámolási tevékenysége, beleértve a hitelkártya-tranzakciókat

 Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a biztosításügynöki és brókeri tevékenység, lásd: 6622 teáor - Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
- az alapkezelés, lásd: 6630 teáor - Alapkezelés

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A függő ügynök tevékenysége

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A függő ügynök - ide nem értve a jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő ügynököt - a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) engedélye nélkül, a 2013. évi CCXXXVII. törvény 202. § szerinti nyilvántartásba vételt követően végezhet ügynöki tevékenységet.

Bejelentést előíró jogforrás: 2013. évi CCXXXVII. törvény

2013. évi CXXXIX. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.mnb.hu

A független közvetítő tevékenysége

Engedélyező hatóság: A független közvetítő, valamint a jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését kizárólag a Magyar Nemzeti Bank 2013. évi CCXXXVII. törvényben meghatározott engedélyével végezheti.

Engedélyt előíró jogforrás: 2013. évi CCXXXVII. törvény

2013. évi CXXXIX. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.mnb.hu

A többes kiemelt közvetítő tevékenysége

Engedélyező hatóság: A többes kiemelt közvetítő részvénytársaságként, korlátolt felelősségű társaságként vagy szövetkezetként működhet. A többes kiemelt közvetítő legalább ötvenmillió forint induló tőkével rendelkezik.

A Magyar Nemzeti Bank engedélye szükséges a hitelintézet pénzügyi szolgáltatási tevékenységének többes kiemelt közvetítő igénybevételével történő végzéséhez.

Engedélyt előíró jogforrás: 2013. évi CCXXXVII. törvény

2013. évi CXXXIX. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.mnb.hu

Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)