Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

4941 teáor - Közúti áruszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a közúti teherszállítás minden fajtája
- az áru szállítása hűtőkocsival
- ömlesztett áru, folyadék, víz szállítása beleértve a szállítást tartálykocsiban, az állattenyésztőktől begyűjtött tej elkülönült szállítását
- a gépjárműszállítás
- a hulladék és hulladék anyag szállítása, gyűjtés, elhelyezés, kezelés nélkül
- a teherszállító jármű bérbeadása vezetővel együtt
- a teherszállítás emberi vagy állati erővel hajtott járművel

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a farönkök erdőn belüli szállítása, a fakitermelés részeként, lásd: 0240 teáor - Erdészeti szolgáltatás
- a vízelosztás tehergépjárművel (lajtos kocsival), lásd: 3600 teáor - Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- a hulladékszállítás, amennyiben része a hulladék gyűjtésének, kezelésének, lásd: 3811 teáor - Nem veszélyes hulladék gyűjtése, 3812 teáor - Veszélyes hulladék gyűjtése
- a teherszállítmány kezelésére szolgáló állomás üzemeltetése, lásd: 5221 teáor - Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- a ládázás, csomagolás a szállítás idejére, lásd: 5229 teáor - Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- a postai, futárpostai tevékenység, lásd: 5310 teáor - Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel), 5320 teáor - Egyéb postai, futárpostai tevékenység

---

Farönk szállítás 

A 4941 munkakörben dolgozó feladata, hogy felelősséggel és nagy hatékonysággal végezze a farönkök szállítását. A farönkök a fafeldolgozás során keletkező hengeres faformák, amelyeket különféle célokra használnak, mint például faipari feldolgozásra, tüzelőanyagként vagy építési anyagként. 

A farönkök általában nagy, nehéz és terjedelmes tárgyak, így a szállításuk speciális intézkedéseket és eszközöket igényel. A szállítóknak rendelkezniük kell a megfelelő járművekkel, például teherautókkal vagy traktorokkal, amelyek alkalmasak a farönkök szállítására.

Kiemelten fontos, hogy a farönkök biztonságosan legyenek rögzítve a járművön, hogy elkerüljük a baleseteket és a sérüléseket. A szállítóknak szintén ismerniük kell a helyi szabályozásokat és előírásokat a tehergépjárművek és a terhek szállítása terén. 

A farönk szállítása gyakran társul a fafeldolgozó üzemekkel és erdőgazdálkodási tevékenységekkel, így a kommunikáció és a koordináció más szakemberekkel és csapatokkal is fontos. 

A cél az, hogy hatékonyan és biztonságosan szállítsák a farönköket az előírt helyre, hogy kielégítsék a faipari és egyéb igényeket, és hozzájáruljanak a faanyagok megfelelő felhasználásához.

Konténeres áruszállítás

Ebben a 4941  tevékenységben az a feladat, hogy felelősséggel és a szabályokat betartva végezzük a konténerek szállítását. A konténerek olyan nagyméretű, szabványosított egységek, amelyeket árucikkek tárolására, szállítására és logisztikai folyamatokra használnak. 

A konténeres szállítás széles körben alkalmazott módszer a nemzetközi áru és szállítmányozásban. A szállítóknak rendelkezniük kell megfelelő minőségű járművekkel, például kamionokkal, amelyek képesek a konténerek szállítására. 

Az egyik legfontosabb szempont a konténerek biztonságos rögzítése és stabil tárolása a járművön azért, hogy elkerüljük a baleseteket, és a veszélyes helyzeteket. 

Az ebben a szakmában dolgozóknak szintén ismerniük kell a helyi és nemzetközi szabályokat és előírásokat a konténerek szállítás terén. A pontos tervezés és a hatékony logisztikai folyamatok kiemelten fontosak, hogy a konténerek időben és biztonságban érkezzenek meg a rendeltetési helyre.

A konténeres szállításban gyakran szükség van a kommunikációra és az együttműködésre a szállítmányozási partnerekkel, terminálok és kikötők munkatársaival. 

A cél az, hogy biztosítsuk az áruk és szállítmányok hatékony, gyors és biztonságos eljuttatását a világ különböző részein, hozzájárulva a nemzetközi kereskedelem és logisztika fejlődéséhez.

Túlsúlyos áru szállítása

A túlsúlyos áruk szállításánál szintén a fő szempont, hogy megbízhatóan és biztonságosan szállítsuk a túlméretes vagy túlsúlyos árukat. Ez a munka feladat általában olyan speciális terhekkel foglalkozik, amelyek meghaladják a szokásos szállítási méreteket vagy súlykorlátokat.

Túlsúlyos áru lehet például nagyméretű berendezések, építőelemek, gépek, járművek vagy más nehéz tárgyak. A túlsúlyos áru szállítóknak rendelkezniük kell az ennek a célnak megfelelő járművekkel, amelyek erős és stabil szerkezettel rendelkeznek, hogy megfeleljenek a nagy terhek szállítására vonatkozó követelményeknek.

Emellett szükség lehet speciális emelőeszközre, darura vagy más szállítási segédeszközre is, amelyek lehetővé teszik a nagy és nehéz tárgyak biztonságos mozgatását. 

Ezeknek az áruknak a szállítása gyakran speciális engedélyeket, útvonaltervezést és hatósági engedélyeket igényel, mivel a szállítás különleges kihívásokat jelenthet a közúti, vasúti vagy vízi infrastruktúrán.

A feladat az, hogy a túlsúlyos árukat hatékonyan és körültekintően szállítsák a célhelyre, minimális kockázattal és kellemetlenséggel, és hozzájáruljanak a nagy méretű vagy súlyú tárgyak logisztikai igényeinek kielégítéséhez.

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges! A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!


Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)