Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A 7490 teáor szakágazatba az általában üzleti ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások széles köre tartozik. Azok a tevékenységek tartoznak ide, amelyek gyakorlásához magas szintű szakmai, tudományos, illetve műszaki ismeretre van szükség, a folyó napi, általában rövid időtartamú szokványos üzleti tevékenység azonban nem tartozik ide.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- Üzleti ügynöki tevékenység
- Szabadalmakkal kapcsolatos ügynöki tevékenység
- Becsüsi tevékenység
- Biztonsági tanácsadás
- Környezetvédelmi tanácsadás

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

- a számla, okmány felülvizsgálata, ellenőrzése és fuvarozási díjtételre vonatkozó információ szolgáltatása
- az időjárás-előrejelzés (meteorológia)
- a biztonsági tanácsadás
- a mezőgazdasági tanácsadás (agronómusi, agrárközgazdászi tevékenység)
- az egyéb műszaki tanácsadás, (ami nem mérnöki területet érint)
- az egyéb, nem mérnöki, nem építészmérnöki, nem üzletviteli tanácsadás
- az építési költségvetés készítése, ellenőrzése

- a magánszemélyek megbízásából szerződtetés közvetítése, filmes, színházi vagy egyéb szórakoztató produkcióban, sportban (pl. előadóművészek, amatőrök, sportolók részére szerep, fellépési lehetőség, sportesemény stb. felkutatása)
- a könyvek, játékok, műalkotások, fotók stb. elhelyezése kiadóknál, producereknél

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a műszaki, gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum stb. megírása a szerzői jogvédelemben részesülők kivételével.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a használt gépjárművek aukciós értékesítése, lásd: 451
- az aukciós ház kiskereskedelme, lásd: 4779 teáor - Használtcikk bolti kiskereskedelme
- az on-line aukciós kiskereskedelem, lásd: 4791 teáor - Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
- az ingatlanügynöki tevékenység, lásd: 6831 teáor - Ingatlanügynöki tevékenység
- a könyvelés, lásd: 6920 teáor - Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- az üzletviteli tanácsadás, lásd: 7022 teáor - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- az építészmérnöki, mérnöki tevékenység, lásd: 711
- a gép és berendezés tervezése, ipari formatervezése, lásd: 7112 teáor - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, 7410 teáor - Divat-, formatervezés
- az élelmiszerekkel kapcsolatos állat-egészségügyi vizsgálat és ellenőrzés, lásd: 7120 teáor - Műszaki vizsgálat, elemzés
- a hirdetés, reklám elhelyezése és más reklámtervezés, lásd: 7311 teáor - Reklámügynöki tevékenység
- a kiállítás, kongresszus és kereskedelmi bemutató szervezése, lásd: 8230 teáor - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- a független árverezés, lásd: 8299 teáor - M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- a hűségprogramok adminisztrációja, lásd: 8299 teáor - M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- a fogyasztási hitelre és adósságra vonatkozó tanácsadás, lásd: 8899 teáor - M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a műszaki rajzolás, lásd: 71.1
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai kiadványok elkészítésést, lásd: 9003 teáor - Alkotóművészet

--- 

Üzleti ügynöki tevékenység

Az üzleti ügynöki tevékenység egy dinamikus és sokoldalú munkakör, amelyben az ügynökök fontos szerepet töltenek be az üzleti világban. Az ügynökök az ügyfelekkel és partnerekkel való kapcsolattartásért felelnek, üzleti lehetőségeket keresnek és tárgyalásokat folytatnak. 

Az ügynöki tevékenység széles körű képességeket és ismereteket igényel, mint például a kommunikáció, a tárgyalás, az értékesítés és a piaci trendek megértése. Az ügynököknek meg kell érteniük az ügyfelek igényeit, hogy hatékonyan tudjanak segíteni nekik a kis- és közepes méretű vállalkozások vételének és eladásának lebonyolításában, beleértve a szakértői tevékenységet, kivéve az ingatlanügynöki szolgáltatást.

Az üzleti ügynöki munkakör izgalmas lehetőségeket kínál azoknak, akik szeretnének aktív szerepet vállalni az üzleti világban és kiemelkedő kapcsolatokat kialakítani ügyfelekkel és partnerekkel.

Szabadalmakkal kapcsolatos ügynöki tevékenység

A szabadalmakkal kapcsolatos ügynöki tevékenység egy izgalmas és szakértelmet igénylő munkakör, amelyben az ügynökök kulcsszerepet játszanak az innováció és a jogi védelem területén.

Az ügynökök feladata, hogy segítsék ügyfeleiket a szabadalmaztatási folyamat során, amibe bele tartozik a szabadalmak vételének és eladásának intézése, a dokumentációk elkészítése és a jogi eljárások kezelése. 

Ehhez alapos ismeretekre és jogi háttérre van szükség, hogy hatékonyan tudjanak működni az adott területeken. Az ügynököknek szorosan együtt kell működniük az ügyfelekkel, valamint előrejelzéseket kell adniuk a szabadalmi jogi környezetről. 

A szabadalmakkal kapcsolatos ügynöki tevékenységben az információvédelem, a jogi stratégia kidolgozása és a tárgyalási képességek kulcsfontosságúak. Az ügynököknek nagy pontossággal és figyelemmel kell dolgozniuk, hiszen a szabadalmak jelentőségét és jogi védelmét garantálják az ügyfelek számára.

Becsüsi tevékenység

A becsüsi tevékenységet folytató szakemberek speciális szakértelmet alkalmaznak az olyan területeken, mint például a régiségek, ékszerek és más értékes tárgyak vizsgálata. Ők azok, akik azonosítják, vizsgálják és értékelik ezeket az egyedi és különleges tárgyakat. 

Az értékbecslők részletes kutatásokat végeznek, használva az adatbázisokat és a referenciákat. Az objektivitás és a pontosság kiemelt szerepet játszik az értékbecslő munkájában, hiszen támasztékot nyújtanak az értékes tárgyak értékének meghatározásához. 

Ez a munkakör lehetőséget nyújt azoknak, akik szenvedéllyel fordulnak a művészeti és kulturális örökség felé, és szakértelmükkel hozzájárulnak az értékes tárgyak és a kultúra megőrzéséhez.

Biztonsági tanácsadás

A biztonsági tanácsadás olyan szakmai terület, ahol a szakértők segítenek vállalkozásoknak a biztonsági kihívások kezelésében és a védelmi stratégiák kidolgozásában. 

A biztonsági tanácsadók átfogó elemzéseket végeznek a biztonsági rendszerekről, az információbiztonságról, a kockázatértékelésről. Az ő feladatuk, hogy azonosítsák az esetleges veszélyforrásokat és sebezhetőségeket, és ajánlásokat tegyenek a megfelelő biztonsági intézkedések és technológiák bevezetésére. 

Fontos, hogy mindig naprakészek legyenek a legújabb biztonsági trendekben és szabályozásokban. A biztonsági tanácsadás területén kulcsfontosságú a kommunikációs és prezentációs képességek, hiszen hatékonyan kell kommunikálniuk a kockázatokról és a védelmi megoldásokról az ügyfelek felé.

Környezetvédelmi tanácsadás

A környezetvédelmi tanácsadás olyan terület, amelyben a szakemberek segítenek vállalkozásoknak a környezeti fenntarthatóság előmozdításában és a környezeti kihívások kezelésében. 

A környezetvédelmi tanácsadók átfogó elemzéseket végeznek a környezeti hatásokról, az energiahatékonyságról, a hulladékkezelésről és a természeti erőforrások fenntartható használatáról.

Céljuk az, hogy azonosítsák a környezeti kockázatokat, valamint ajánlásokat tegyenek a fenntartható gyakorlatok és technológiák bevezetésére. A környezetvédelmi tanácsadók együttműködnek a vállalatok vezetőivel és más érintett felekkel, hogy kialakítsák a stratégiákat és eljárásokat.

Ez a munkakör lehetőséget nyújt azoknak, akik elkötelezettek a környezetvédelem iránt, és szakértelmükkel hozzájárulnak a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéshez.

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges! A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!


Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)