Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

8299 teáor - M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az élő, jogi eljárásokról helyszíni, szószerinti jegyzőkönyv és gyorsírásos feljegyzés készítése és azután a rögzített anyagok leírása, mint például

- nyilvános gyorsíró-szolgáltatás
- a találkozók, események, kongresszusok, konferenciák élő televíziós adásának valós idejű (értsd szimultán) feliratozása, képaláírás
- a vonalkód-szolgáltatás
- a sávkód cégjelzésnyomtató szolgáltatás, cégjelzéskódolás
- az adománygyűjtés-szervezés díjazásért vagy szerződéses alapon
- a levél-előrendező szolgáltatás
- a birtok, tulajdon visszaszerzése
- a parkolóóraérem-gyűjtő szolgáltatás
- a független árverés
- a hűségprogramok adminisztrációja
- az egyéb, jellemzően üzletvitelt kiegészítő tevékenységek, amennyiben nincsenek máshová besorolva

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a film vagy szalag feliratozása, lásd: 5912 teáor - Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- a dokumentumátírás, lásd: 8219 teáor - Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

---

Bírósági jegyzőkönyvkészítés vagy gyorsírás tevékenysége

Ez a 8299 teáor munkakör olyan tevékenységet jelent, amelyben a szakemberek felelősek a bírósági tárgyalások és események jegyzőkönyveinek pontos és részletes rögzítéséért. A bírósági jegyzőkönyvkészítők vagy gyorsírók fontos szerepet töltenek be a jogrendszerben, amikor a tárgyalásokról hiteles dokumentációt kell készíteni.

A munkakör feladatai közé tartozik a bírósági tárgyalások, meghallgatások és egyéb jogi események részletes dokumentálása. A szakemberek gyorsíró technikákat alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik, hogy a tárgyalásokat és a beszélgetéseket nagy sebességgel és pontossággal rögzítsék. 

Ez magában foglalja a bíró, ügyész, védőügyvéd és tanúk szavainak leírását, és a tárgyalások menetét. A bírósági jegyzőkönyvkészítők vagy gyorsírók felelősek a jegyzőkönyvek gondos szerkesztéséért és formázásáért, hogy azok hiteles és olvasható dokumentumok legyenek.

A szakemberek gyakran dolgoznak speciális szoftverekkel, hogy hatékonyan, és gyorsan rögzítsék a tárgyaláson elhangzottakat. A bírósági jegyzőkönyvkészítés tevékenysége kritikus fontosságú a jogi eljárásokban, mivel a jegyzőkönyvek hiteles és hivatalos dokumentumokat jelentenek.

A dolgozóknak pontosnak kell lenniük, valamint rendelkezniük kell kiváló íráskészséggel és gyors reakcióidővel. A jogi terminológia és a bírósági eljárások ismerete szintén elengedhetetlen ebben a munkakörben.

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges! A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!


Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)