Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik a kórházak, az orvosok és a fogorvosok tevékenységén kívüli humán-egészségügyi ellátás:
- az ápolói, szülésznői, a fizioterápiás és természetgyógyászati tevékenység, a látásvizsgálat (optometria), a hidroterápia, az orvosi gyógymasszázs, a munkaterápia, a beszédterápia, a csontkovácsolás, a homeopátia, a hátgerincmasszázs, az akupunktúra stb. területén

Ezek a tevékenységek végezhetőek egészségügyi intézményben, gazdasági társaságokhoz, iskolákhoz, idősek otthonaihoz, érdekvédelmi és önsegélyző szervezetekhez tartozó rendelőkben, valamint a kórházakon kívül bentlakásos egészségügyi intézményekben csakúgy, mint magán rendelőben, a betegek otthonában vagy bárhol.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az egészségügyi szakdolgozók által járóbeteg ellátásban gazdálkodó szervezet keretében végzett közreműködői, személyes közreműködői tevékenység
- a pathológiák, genetikai laboratóriumok, mikrobiológiai laboratóriumok

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 3250 teáor - Orvosi eszköz gyártása
- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 49, 50 és 51 ágazat
- a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 7120 teáor - Műszaki vizsgálat, elemzés
- az élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 7120 teáor - Műszaki vizsgálat, elemzés
- a kórházak tevékenysége, lásd: 8610 teáor - Fekvőbeteg-ellátás
- az orvosok és a fogorvosok tevékenysége, lásd: 862
- az ápolói szolgáltatás, lásd: 8710 teáor - Bentlakásos, nem kórházi ápolás

---

Fogászati szakdolgozók

A fogászati szakdolgozó egy olyan munkakör, amely a fogászat területén segíti a fogorvosok munkáját és hozzájárul a páciensek gondozásához. A fogászati szakdolgozók, mint például a fogászati terapeuták, az iskolafogászati nővérek és a szájhigiénikusok tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos felügyelete alatt dolgoznak.

A 8690 teáor munkakör magában foglalja a fogorvosokkal való együttműködést, a páciensek fogápolási tanácsadását, a fogászati beavatkozások előkészítését, az orvosi eszközök sterilizálását és a betegek nyugalmának fenntartását. 

A fogászati szakdolgozó felelős lehet a fogorvosi rendelő adminisztratív teendőinek ellátásáért, az eszközök és anyagok raktározásáért, valamint a kezelések során a betegek kényelmének biztosításáért is. 

A precíz munkavégzés, az empatikus hozzáállás és a magas szintű szakmai ismeretek jellemzik ezt a fontos szerepet a fogászati ellátásban.

Orvosi laboratóriumok tevékenysége

Az orvosi laboratóriumok tevékenységével foglalkozó 8690 teáor munkakör nagyon fontos szerepet tölt be az egészségügyben. Az orvosi laboratóriumokban, mint például a radiológiai és más képalkotó diagnosztikai központok, orvosi diagnosztikai vér és vizeletvizsgálati laboratóriumok, vérellátó központok, sejtbankok (spermabankok), szövetbankok stb. tevékenysége tartozik ide.

Ezen vizsgálatok eredményei alapján segítenek a betegségek diagnosztizálásában, a kezelési lehetőségek meghatározásában és a betegek monitorozásában. Az orvosi laboratóriumokban elvégzett munka magában foglalja a minták előkészítését, a teszteket, az eredmények értékelését és az adatok rögzítését. 

A pontosság, a precizitás és a szakmai ismeretek kulcsfontosságúak ebben a tevékenységben, mivel az orvosi laboratóriumokban készült eredmények nagyban befolyásolják az orvosok döntéseit és a betegek kezelését.

A betegek mentőszolgálattal szállítása bármilyen szállítási módon, beleértve a légi szállítást is, ezt a szolgáltatást általában sürgősség esetén biztosítják.

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges! A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!


Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)