Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

3012 teáor - Szabadidő-, sporthajó gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felfújható hajó, csónak és tutaj gyártása
- a vitorlás hajó gyártása, segédmotorral vagy a nélkül
- a motorcsónak gyártása
- a szabadidő jellegű légpárnás jármű gyártása
- a személyi vízi jármű (jet-ski) gyártása
- az egyéb hobbi- és sporthajó gyártása
- kenu, kajak, evezős csónak

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szabadidő- és sporthajó részeinek gyártása:
- a vitorla gyártása, lásd: 1392 teáor - Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
- vas- és acélhorgony gyártása, lásd: 2599 teáor - M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
- a hajómotor gyártása, lásd: 2811 teáor - Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
- a széllovas-, szörfdeszka gyártása, lásd: 3230 teáor - Sportszergyártás
- a szabadidő- és sporthajó karbantartása, javítása, lásd: 3315 teáor - Hajó, csónak javítása

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: 1. A kedvtelési célú vízi járművekre és a részben megépített kedvtelési célú vízi járművek.

2. A motoros vízi sporteszközökre és a részben megépített motoros vízi sporteszközök.

3. a kedvtelési célú vízi járműbe vagy motoros vízi sporteszközbe történő beépítés céljára forgalomba hozni kívánt alkatrészek:

a. Robbanásbiztos szerelvények Z-hajtású és egyéb elrendezésben beépített motorokhoz, valamint benzintartályt tartalmazó terekhez

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

b. hajócsavarral összekapcsolt indítást megakadályozó védőeszközök külmotorokhoz

Bejelentést előíró jogforrás:

c. kormánykerekek, kormányszerkezetek és vezetékek

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

d. rögzített beszerelésre szánt üzemanyagtartályok és üzemanyag-vezetékek

Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)