Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

7500 teáor - Állat-egészségügyi ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági haszonállatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenység
- a hobbiállatokkal és egyéb állatokkal (pl. állatkerti) kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőzési tevékenység

A fenti tevékenységeket képzett állatorvosok végezhetik állatkórházban, az állattartás helyszínén, otthon, saját rendelőben, vagy bárhol.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- az állatorvosi asszisztensi és más kisegítő szakszemélyzet tevékenysége
- az állatokkal kapcsolatos klinikai-patológiai és egyéb diagnosztikai tevékenységek
- a beteg állatok szállítása mentővel

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági haszonállatok tartása egészségügyi ellátás nélkül, lásd: 0162 teáor - Állattenyésztési szolgáltatás
- a birkanyírás, lásd: 0162 teáor - Állattenyésztési szolgáltatás
- a nyájak/csordák/gulyák gondozása, terelése, baromfi-ivartalanítás, ketrecek tisztítása stb, lásd: 0162 teáor - Állattenyésztési szolgáltatás
- a mesterséges megtermékenyítés, lásd: 0162 teáor - Állattenyésztési szolgáltatás
- a hobbiállatok tartása egészségügyi ellátás nélkül, lásd: 9609 teáor - M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Engedélyköteles a tevékenység?

Állatorvosi tevékenységnek minősül

a) az állat vizsgálata és a kórisme felállítása, az állat gyógykezelése, beleértve az állaton végzett bármilyen sebészeti jellegű beavatkozást,

b) az állatbetegségek megelőzésére, gyógyítására szolgáló intézkedések megtétele,

c) az állat tartásának állat-egészségügyi szempontjaival, gyógyításával és az egyéb állatorvosi tevékenységgel összefüggő szaktanácsadás és szakértői tevékenység, ide nem értve az igazságügyi szakértői tevékenységet,

d) az állatnak védő- és egyéb oltások, injekciós készítmények beadása és implantátumok - beleértve az állatok elektronikus egyedi azonosítását lehetővé tevő szerkezeteket is - behelyezése,

e) az állatból vér-, tej-, szövet- vagy más minta vétele,

f) az elhullott állat kórbonctani vizsgálata,

g) az állatgyógyászati készítmények és az állat gyógykezelésére szolgáló egyéb szerek rendelése, az állatgyógyászati készítmények forgalmazása közvetlenül a készítményeket felhasználók részére, ide nem értve a közforgalmú gyógyszertárban történő állatgyógyászati készítményforgalmazást,

h) a vágóhídon kívüli, nem közfogyasztási célú vágásoknál a vágóállat és a hús vizsgálata,

i) állami feladatkörbe nem vont, az állatok gyógykezeléséhez közvetlenül kapcsolódó kiegészítő laboratóriumi diagnosztikai tevékenység,

j) az állatfajokkal összefüggő szaporodásbiológiai állat-egészségügyi feladatok és azok irányítása,

k) állatorvosi alternatív gyógyító eljárások alkalmazása.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Állatorvosi tevékenységet szolgáltatásként állat-egészségügyi szolgáltató nyújthat. Az állat-egészségügyi szolgáltató működéséhez - az alábbiakban foglalt kivétellel - a Magyar Állatorvosi Kamara által kiadott praxisengedély szükséges.

Az Állatorvostudományi Egyetemen állatorvosként, továbbá az állami fenntartású állategészségügyi kutató intézményekben, az állami fenntartású állategészségügyi intézetekben, valamint a fegyveres testületek és rendvédelmi szervek intézményeiben a szolgálati állatok vonatkozásában, a felsorolt intézményeken belül végzett állatorvosi tevékenység FELIR azonosítóval, praxisengedély nélkül is végezhető.

Állat-egészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenységet, illetve az abban való közreműködést az az állatorvos végezhet, aki

a) szerepel az állatorvosi névjegyzékben,

b) rendelkezik a kamarai állatorvosi névjegyzékbe bejegyzett székhellyel és

c) rendelkezik a személyére, mint biztosítottra az állatorvosi tevékenységére vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással,

d) rendelkezik FELIR azonosítóval.

Állat-egészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenység, illetve az abban történő közreműködés - a rendelkezésre álló lehetőségek között - az alábbi jogviszonyok keretében végezhető

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) munkaviszonyban,

c) önálló tevékenység formájában,

d) gazdasági társaság tagjaként,

e) szövetkezet tagjaként.

A 2012. évi CXXVII. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő állatorvos jogosult bármely állat-egészségügyi szolgáltatónál szabadfoglalkozású állatorvosként megbízási szerződés, illetve alkalmazott állatorvosként munkaszerződés alapján a szakmai kompetenciájába tartozó állatorvosi tevékenység ellátására.

A szabadfoglalkozású jogviszony vagy munkaviszony keretében működő állatorvos e tevékenységét praxisengedély nélkül végezheti.

A szabadfoglalkozású jogviszony vagy munkaviszony keretében működő állatorvos az állatorvosi tevékenységet az őt megbízó állat-egészségügyi szolgáltató nevében végzi.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) nyilvántartást vezet a jogosult állatorvosokról. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a jogosult állatorvos

a) nevét, születési helyét és idejét

Engedélyt előíró jogforrás:

b) lakcímét, telefonszámát

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) jogosult állatorvosi bélyegzőjének lenyomatát

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

d) aláírásmintáját

Bejelentést előíró jogforrás:

e) a szerződésben meghatározott működési területét és feladatait.

A NÉBIH-nek gondoskodnia kell az adatoknak az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszerbe való beviteléről.

A NÉBIH köteles a honlapján közzétenni a jogosult állatorvosok névsorát a b) és e) pontjaiban foglaltakkal együtt, és azt köteles naprakészen vezetni.

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: 2012. évi CXXVII. törvény

113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)