Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

6810 teáor - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- lakások, lakóépületek
- nem lakóépületek, beleértve a kiállítási csarnokokat, a kiállítótermeket, a raktárakat és a bevásárlóközpontokat
- föld, lakótelek
- az ingatlanok felparcellázása a föld értékét növelő tevékenység nélkül

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
Az itt saját tulajdonként megjelenő ingatlan a vállalkozás könyvelésében kereskedelmi árunként szerepel. A tárgyi eszközök között nyilvántartott ingatlanok értékesítése nem minősül gazdasági tevékenységnek.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az épület beruházás eladási célra, lásd: 4110 teáor - Épületépítési projekt szervezése
- a telekingatlanok felparcellázása a föld értékét növelő tevékenységgel, lásd: 4299 teáor - Egyéb m.n.s. építés

---

Saját tulajdonú ingatlan vétele és eladása tevékenység

A 6810 és eladásával foglalkozó munkakörben a feladat, hogy profi szakemberként és közvetítőként segítsünk az ügyfeleknek a saját ingatlanok vásárlásában és értékesítésében.

Ez a munkakör az ingatlanközvetítők, ingatlanügynökök vagy ingatlanbrókerek tevékenységét foglalja magában. Az ingatlanvásárlás során az ügyfelek igényeinek és követelményeinek figyelembevételével segítenek megtalálni az ideális ingatlant, és koordinálják a megfelelő megtekintéseket és az üzleti tárgyalásokat. 

Az eladás során segítenek az ingatlanpiaci érték meghatározásában, és a legmegfelelőbb marketingstratégia alkalmazásában a potenciális vevők megszerzése érdekében.

Az ingatlanügynökök gyakran tárgyalnak az ügyfelek nevében, irányítják a jogi és pénzügyi folyamatokat, és koordinálják a szerződéskötést. Az ingatlanügynökök általában részt vesznek az ingatlanpiac és az ingatlanértékesítési trendek tanulmányozásában, és naprakészek maradnak az ingatlanpiaci változásokkal kapcsolatban. 

A cél segíteni az ügyfeleknek a sikeres ingatlan vásárlásban vagy értékesítésben, és hozzájárulni az ingatlanpiac fejlődéséhez és a tulajdonosok elégedettségéhez.

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges! A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!


Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)