CÉGALAPÍTÁS info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

Engedélyköteles: Engedélyhez kötött

Haszonállatok törzskönyvezése.

Törzskönyv: a tenyésztőszervezet által vezetett közokirat, amely a tenyésztőszervezet tenyésztési programjába befogadott fajtatiszta tenyészállatok tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál.

Törzskönyvezés: a tenyésztési és a teljesítményvizsgálati adatok hiteles gyűjtése törzskönyvben vagy nyilvántartása tenyésztési főkönyvben, valamint ezen adatok feldolgozása, rendszerezése, igazolása és közzététele.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A tenyésztési programot a tenyésztőszervezet dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá. Jóváhagyott tenyésztési program hiányában tenyészállatot előállítani, törzskönyvet, tenyésztési főkönyvet vezetni, törzskönyvezéssel összefüggő feladatokat végezni, tenyészállatot és szaporítóanyagot forgalmazni, valamint származási igazolást kiállítani tilos.

A tenyésztőszervezet az elismerésének visszavonása esetén a miniszter által, az elismerést visszavonó döntésben meghatározott határidőn belül köteles a nyilvántartásaiban szereplő tenyésztési adatokat (különösen a törzskönyvi adatokat) a miniszter vagy a miniszter által meghatározott szervezet részére átadni.

Ha a jogi személy tenyésztőszervezet az adott fajtára vagy hibridre vonatkozóan jóváhagyott tenyésztési programmal rendelkezik, köteles törzskönyvezni, a teljesítményvizsgálatokat elvégezni vagy elvégeztetni, valamint - a kérelem tenyésztőszervezethez történő beérkezésétől számítva - legkésőbb 15 napon belül származási igazolással ellátni mindazon tenyésztőnek az adott fajtához vagy hibridhez tartozó állatát, aki azt kérelmezi, feltéve, hogy a törzskönyvezésnek szakmai akadálya nincs.

A jogi személy tenyésztőszervezet köteles a honlapján egységes szerkezetben közzétenni az állattenyésztéssel kapcsolatos eljárási szabályzatának hatályos szövegét, valamint közzétenni a megbízásából teljesítményvizsgálatot vagy tenyészértékbecslést végző személyek nevét, telefonos elérhetőségét, illetve elektronikus kapcsolattartásának címét.

A tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg a fenntartani kívánt állatfajta vonatkozásában a tenyésztési programot is be kell nyújtani jóváhagyás céljából.

Tenyésztőszervezeti elismerés arra az önálló névvel megjelölt fajtára kérhető, amelyet a tenyésztőszervezet tenyésztési programja alapján fenn kíván tartani.

A tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) az állatfaj és a fajta megnevezését,

b) a hasznosítási típust és a tenyészcélt,

c) a tenyésztésen belüli tevékenységi kört,

d) a személyi feltételeket a tenyésztésvezető nevének és végzettségének külön feltüntetésével,

e) a fajta besorolását,

f) arra való utalást, hogy van-e nemesítő, valamint

g) a kérelem benyújtása idején rendelkezésre álló tenyész- és árutermelő állomány létszámát és helyét, továbbá a tenyésztojás-keltetők azonosítóját.

A tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelemhez egyidejűleg mellékelni kell magyar nyelven

a) a tenyésztési programot,

b) a tenyésztésvezető hozzájárulását érintett adatai kezeléséhez, valamint a szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát, valamint

c) az aláírásra jogosult személy aláírását tartalmazó származásigazolás nyomtatványmintáját.

A tenyésztési programnak tartalmaznia kell

1. a faj és fajta megnevezését

Engedélyt előíró jogforrás:

2. a fajta küllemi leírását, hibrid és keresztezési eljárás esetén a végterméket előállító szaporítófokozatokra vonatkozóan is

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

3. a kérelmező által a fajta tekintetében meghatározott főbb vagy gazdaságilag fontos jellemzők ismert vagy várható értékét, figyelemmel a szaporítófokozatokra is

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

4. a nemesítési, keresztezési eljárást, valamint a vonalak megnevezését

Bejelentést előíró jogforrás:

5. a megengedett immigrációt és a szelekció rendjét

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

6. a törzskönyvi vagy tenyésztési főkönyvi szabályzatot, továbbá ló esetében annak az eredő törzskönyvnek a feltüntetését, amely törzskönyvi rendjének átvételére sor kerül

villámgyors bejegyzés

Jogásszal, adószakértővel

Cégnév keresés

Engedélyköteles tevékenységek

Adja meg a cégadatokatAdja meg a cégadatokat!


 

KFT ALAPÍTÁS 5 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN

1. A CÉG ADATAINAK MEGADÁSA:

Használja on-line adatlapunkat, ahol percek alatt megadhatja jövőbeli cége adatait, tevékenységi köreit stb. Ha kérdése van, írjon e-mailt az info@cegalapitas.net e-mail címre, és válaszolunk a cégalapítás előtt felmerülő kérdéseire. A cégalapítás elektronikus eljárás esetén is az ügyfél, egy ügyvéd és egy adótanácsadó személyes találkozásával kezdődik, melynek időpontjáról egyeztetünk Önnel. Közvetlen időpont egyeztetés végett hívja a +36 30 220 1100 telefonszámot.

2. A CÉGIRATOK ELKÉSZÍTÉSE:

A megbeszélt időpontra az iratmintából szerkesztett cégiratok egy részét már elő is készítjük. Más dokumentumok megszerkesztése, véglegesítése és az ügyfél kioktatása a személyes találkozás alkalmával történik. A cégiratokat a társaság alapítója vagy tagjai aláírják, az ügyvéd ellenjegyzéssel látja el. Az ügyfél részére valamennyi iratból több eredeti, kinyomtatott példányt is adunk. A társaság ebben az időpontban már létrejön. 

3. AZ ILLETÉK MEGFIZETÉSE:

Az elektronikus eljárásban átutalással lehet megfizetni az alapításhoz szükséges illetéket. (Egyszerűsített eljárásban illetékmentes az eljárás) Ha van illetékfizetési kötelezettség, úgy az illeték egy egyedi utalványminta alapján kerül befizetésre okiratszerkesztő ügyvéd által az államkincstár részére.

4. A CÉGIRATOK BENYÚJTÁSA:

Az aláírt cégiratok beszkennelve, az elkészített cégbejegyzési kérelemmel egy elektronikus kérelmet alkotnak. Ezt az elektronikus aktát az okiratszerkesztő ügyvéd elektronikus aláírással látja el. Ezt követően e-mailen megküldi a székhely szerint illetékes cégbíróságnak a cégiratokat. A cég előtársaságként megkezdheti a működést.

5. A CÉG BEJEGYZÉSE:

A cégbíróság az iratok benyújtását követően egy tanúsítványt küld a feladó jogi képviselő e-mail címére, amely már tartalmazza a cég cégjegyzékszámát, adószámát és statisztikai számjelét. Röviddel ezután a cégbejegyző végzés is megérkezik. Az okiratokat ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott záradékkal látjuk el, egyidejűleg az Ön e-mail címére is megküldi az ügyvédi iroda az elektronikusan aláírt bejegyző végzést.

2006 óta azért vált a cégalapítás.net a vezető cégalapítási portállá, mert minden intéznivalót leveszünk ügyfeleink válláról.

Mi komolyan vesszük az Ön vállalkozását.

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)

Letölthető dokumentumok

Székhely használati hozzájáruló nyilatkozat

Teendők a cégbejegyzést követően

(konzultáljon könyvelőjével az alábbi nyomtatványok határidőn belüli benyújtásáról)

EGYKE adatlap letöltése EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP, BEJELENTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ÁLLAMI ADÓ ÉS VÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÉPVISELŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉHEZ

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez - NAV

16T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére

A NAV nyomtatványkitöltő szoftver innen tölthető le.

A kötelező kereskedelmi és iparkaramarai regisztrációt ide kattintva végezheti el.

 

 

Mit mondanak ügyfeleink

"Nagyon meg voltunk és vagyunk elégedve az Önök munkájával. Gyorsak, pontosak, nem drágák és a régi ügyfeleknek nyújtott kedvezmények még vonzóbbá teszik az irodát. Cégünket Önöknél alapítottuk, mármint a szerződést és azóta is bármilyen gondunk volt, akár telefonban is segítettek." Bacsó Team Kft

"Csak pozitív benyomásaink vannak: Gyors, egyszerű(sített) ügyintézés, kedves, hozzáértő munkatársak, reális ár" Belényesi Viktor

"Mi Kft-t alapítottunk a Cégalapítás.net segítségével. A segítőkész hozzáállást már akkor tapasztaltuk, amikor még szó sem volt arról, hogy ők lesznek a segítségünkre a cégalapítás során. Minden részletre kiterjedő, korrekt információkat kaptunk. Ezek után nem volt kérdés számunkra, hogy kivel fogjuk végigvinni a cégalapítás ügyeit. Az ügyintézés gyors, pontos és precíz volt az árról nem is beszélve. Tiszta szívből ajánljuk mindenkinek!" Buborék Party Kft

"A Fehér & Partners Pénzügyi Tanácsadó Kft ügyvezetőjeként nagyon meg vagyok elégedve a Cégalapítás Portállal. Mint pénzügyi tanácsadónak és brókernek, számomra az idő és a hatékonyság az egyik legfontosabb tényező. Amikor felhívtam az információs vonalat, a telefonos hölgy nagyon készséges volt, részletesen elmagyarázta a követendő lépéseket. A felmerült, speciálisan a munkámhoz kötődő kérdésekre is azonnal választ kaptam. Amikor a tényvázlatot a megfelelő adatokkal visszaküldtem a megadott e-mail címre, szinte azonnal kerestek a partner ügyvédi irodából, hogy időpontot egyeztessünk a cégiratok aláírására. A dokumentumokat aláírtam és még aznap kézhez kaptam az elektronikus bejegyző végzést. Örülök, hogy a Cégalapítás Portált választottam! Nekem csak a munkámra kellett koncentrálnom, ők mindent elintéztek helyettem." Fehér Tímea Fehér & Partners Kft.