Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

869010 - Lovasterápia

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Bejelentéshez kötött lovas szolgáltató tevékenység:

- lovas terápia.

Fogalom-meghatározás:

Lovasterápia: speciális fejlesztő-rehabilitációs szolgáltatás, amely sérült, fogyatékos vagy pszichológiai kezelés alatt álló személy gyógyítására, készségei fejlesztésére, egészségi és pszichés állapotának javítására irányul.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A szolgáltatónak a 2005. évi CLXIV. törvény 6/C. § (1) bekezdése szerinti, a Budapest Főváros Kormányhivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) benyújtandó bejelentése - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározott adatokon túl - tartalmazza

a) a szolgáltató lovas szolgáltató tevékenység folytatásának helyszínéül szolgáló telephelyének (fióktelepének) címét,

b) az a) pont szerinti telephelyen (fióktelepen) működő lovarda elnevezését,

c) az a) pont szerinti telephelyen (fióktelepen) tartott lovak számát, valamint amennyiben a szolgáltató a szolgáltatásba bevont lovat nem az a) pont szerinti telephelyen (fióktelepen) tartja, annak a telephelynek (fióktelepnek) a címét, ahol a szolgáltatásba bevont lovat tartják,

d) a lovas szolgáltató tevékenység típusát vagy típusait a 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint, továbbá, hogy a lovas szolgáltatás együtt jár-e a szolgáltatást igénybe vevő személy lovagoltatásával,

e) a szolgáltatás igénybe vevőjének lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység esetén az R. 2. § (3) bekezdés szerinti felelős személy nevét, szakképesítését és a szakképesítését igazoló okiratokat,

f) az a) pontban megjelölt telephely (fióktelep) helyszínrajzát az R. 13. §-ban meghatározott körülményekre figyelemmel,

g) a szolgáltatásba bevont, a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló jogszabály szerint azonosított és lóútlevéllel ellátott lovak azonosító számának vagy életszámának és nevének felsorolását, valamint

h) szolgáltatásba történő bevonásra alkalmas lovak esetén az alkalmasságról szóló hatósági bizonyítvány számát.

A Hivatal a bejelentett lovas szolgáltatókról az R. 2. § 1) bekezdésben meghatározott tartalommal - az e) pont szerinti adatokat kivéve - nyilvántartást vezet, és a nyilvántartást honlapján közzéteszi.

A Kormány a Budapest Főváros Kormányhivatalát országos illetékességű kereskedelmi hatóságként jelöli ki

- a lovas szolgáltatók bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban.

Bejelentést előíró jogforrás: 2005. évi CLXIV. törvény

14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/idegenforg_nyilv/lovasszolg

Vissza a listához

Cégalapítás online