Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

7739 teáor - Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyéb, alapvetően a termelésben tárgyi eszközként használt gép, berendezés kölcsönzése és operatív lízingje kezelőszemélyzet nélkül:
- motor és turbina
- szerszámgép
- bányászati és olajkitermelő berendezés
- professzionális rádió-, televízió- és kommunikációs berendezés
- filmgyártáshoz használt berendezés
- mérő- és ellenőrző berendezés
- egyéb tudományos, üzleti és ipari gép, berendezés
- a szárazföldi jármű (kivéve gépjármű) kölcsönzése, operatív lízingje vezető nélkül:
- motorkerékpár, lakókocsi és sátoros utánfutó stb.
- vasúti jármű

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a lakó-, szálláshelyi és irodakonténerek kölcsönzése
- az állatok kölcsönzése (pl. nyáj/csorda, versenylovak)
- a konténer kölcsönzése
- a raklap kölcsönzése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kerékpár kölcsönzése, lásd: 7721
- a mezőgazdasági és erdészeti gépek, berendezések kölcsönzése, lásd: 7731
- az építőipari gép és berendezés kölcsönzése, lásd: 7732
- az irodagép és irodai berendezés kölcsönzése, beleértve a számítógépet is, lásd: 7733

---

Egyéb gép és tárgyi eszközök kölcsönzésének tevékenysége

A 7739 teáor munkakör, amely az egyéb gép és tárgyi eszközök kölcsönzésével foglalkozik olyan szakembereket jelent akik a különféle gépek és eszközök rövid vagy hosszú távú bérbeadásával foglalkoznak mint például szerszámgépek, mérő és ellenőrző berendezés, filmgyártáshoz használt berendezések stb.

Feladataik közé tartozik az eszközök karbantartása, a bérlési szerződések kezelése, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, valamint a gépek és eszközök megfelelő működésének biztosítása. 

7410 teáor - Divat-, formatervezés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a textília, ruházati cikk, cipő, ékszer, bútor és egyéb belsőépítészeti cikk, valamint egyéb divatcikk, személyes használati vagy háztartási cikk tervezése
- az ipari formatervezés, azaz olyan terv megalkotása és fejlesztése, ami fokozza a termék használhatóságát és értékét, javítja a megjelenését, beleértve a termék anyagának, felépítésének, szerkezetének, működésének, formájának, színének és felületkiképzésének meghatározását, figyelembe véve az emberi sajátosságokat és igényeket, a biztonságot, a piacképességet és a termelés hatékonyságát, a piaci igényeket, a használatot és a karbantartást
- a grafikai tervezés
- a belsőépítészeti tervezés

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a reklámok grafikai tervezése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a weboldalak tervezése és programozása, lásd: 6201
- az építészmérnöki tervezés, lásd: 7111
- a mérnöki tervezés (gépek, anyagok, eszközök, struktúrák, folyamatok és rendszerek mérnöki tervezése a fizika törvényeinek és alapelveinek alkalmazásával), lásd: 7112

---

Divat és formatervezés tevékenysége

A 7410 teáor munkakör közé tartozik a divat és formatervező szakemberek tevékenysége, akik kreatív feladatokat látnak el, és magukban foglalják az új termékek, ruházati cikkek és kiegészítők tervezését és fejlesztését, illetve a grafikai és belsőépítészeti tervezéseket.

Ez a munkakör tartalmazza a piackutatást, a tervezési folyamatot, a minták és próbadarabok elkészítését, valamint a termék gyártásának és marketingjének koordinálását. 

A divat és formatervezőknek folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a legújabb divatirányzatokat, és kreatívan kell alkalmazniuk ezeket a trendeket a saját terveikben, miközben figyelembe veszik a termék költségeit és gyártási korlátait. 

A tervezőknek kiváló vizuális és kommunikációs készségekre, valamint erős problémamegoldó képességekre van szükségük a divat és formatervezésben.

7120 teáor - Műszaki vizsgálat, elemzés

Ebbe a szakágazatba tartozik valamennyi anyag- és terméktípus fizikai, kémiai és egyéb analitikai vizsgálata, mint például:
- akusztikai és rezgésvizsgálat
- ásványok stb. összetételének és tisztaságának vizsgálata
- élelmiszer-higiéniai vizsgálat, beleértve az élelmiszerekkel kapcsolatos állatorvosi vizsgálatot és ellenőrzést
- anyagok fizikai és minőségi tulajdonságának, mint pl. szilárdság, vastagság, tartósság, radioaktivitás vizsgálata
- minősítési és biztonsági vizsgálat
- komplett gépek, motorkerékpárok, gépjárművek, elektromos berendezések teljes körű minőségi vizsgálata stb.
- hegesztések, illesztékek, csatlakozások radiógrafikus vizsgálata
- hibavizsgálat
- környezeti mutatók mérése és vizsgálata: levegő- és vízszennyezettség stb.
- a termékek - pl. fogyasztási javak, repülőgépek, nyomástartó edények, nukleáris üzem, berendezés stb. - tanúsítása, hitelesítése
- a gépjárművek időszakos közlekedésbiztonsági vizsgálata,
- a modell-, makettkísérlet (pl. légijármű-, hajó-, duzzasztóműmakett) tesztelése
- a rendőrségi laboratóriumi tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állat-egészségügyi ellátással keretében végzett laboratóriumi és egyéb vizsgálat, tesztelés, lásd: 7500
- a humán-egészségügyi diagnózis felállítása, orvosi és fogászati vizsgálat, elemzés, lásd: 86 ágazat

---

Minősítési és biztonsági vizsgálat tevékenysége

A 7120 teáor munkakör közé tartozik a minősítési és biztonsági vizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátása, amely olyan szakembereket jelent, akik felelősek a termékek és szolgáltatások megfelelőségének és biztonságának értékeléséért.

Akik ebben a munkakörben dolgoznak különböző teszteket hajtanak végre, értékelik az eredményeket, és dokumentálják azokat a minőségbiztosítási és biztonsági előírásoknak megfelelően.

A munka magában foglalja a különböző szabványok és szabályok megértését, valamint a szükséges javítások és módosítások javaslatát a megfelelőség biztosítása érdekében. 

6311 teáor - Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az infrastruktúra kiépítése a tárhelyet biztosító (hosting), adatfeldolgozó és kapcsolódó egyéb hálózati szolgáltatáshoz
- a speciális tárhely szolgáltatás, mint:
- web hosting,
- on-line adat- vagy tartalomletöltési (streaming) szolgáltatás
- felhasználói tárhelyszolgáltatás,
- az egyéb felhasználói szolgáltatás,
- az általános időmegosztásos szolgáltatás a központi számítógéptől a felhasználók felé
- az adatfeldolgozás:
- az ügyféltől kapott adatok teljes feldolgozása
- jelentések összeállítása az ügyfél adataiból
- az adatrögzítés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az a tevékenység, ahol a szolgáltató a számítógépet csak segédeszközként (a szolgáltatás teljesítéséhez) használja; ezekben az esetekben a teljesített szolgáltatást a szolgáltatás jellege alapján soroljuk be

---

Adatrögzítés tevékenysége

A 6311 teáor munkakörbe tartozik az adatrögzítéssel foglalkozó tevékenység, amely magában foglalja az információk pontos és hatékony bevitelét, frissítését a vállalati rendszerben. 

Az adatrögzítő szakembernek gyors és pontos gépelési készségekkel kell rendelkeznie, és gyakran részletes adatbázis kezelési és feldolgozási feladatokat kell ellátnia. 

A munka részét képezi az adatok ellenőrzése és hitelesítése, hogy biztosítsa az információ pontosságát és relevanciáját. Az ebben a munkakörben dolgozóknak kiváló szervezési képességekre, valamint erős figyelemre van szükségük a részletekre, mivel az adatrögzítés hibái komoly hatással lehetnek a vállalati döntések és műveletek eredményére.

Streaming szolgáltatás tevékenysége

A 6311 teáor munkakörhöz tartozik a streaming szolgáltatás, amely az élő közvetítéssel foglalkozó digitális tartalmak online megosztásának szervezését és lebonyolítását foglalja magában. 

Azok a szakemberek akik ebben a munkakörben dolgoznak felelősek a videó és audió anyagok élő közvetítéséért a különböző streaming platformokon. A munka magában foglalja a műsorok tervezését, a technikai beállítások és eszközök kezelését, valamint az interakciót a közönséggel.

A sikerhez elengedhetetlen a kreativitás, a jó kommunikációs készség, a technikai ismeretek, valamint a közösségépítés és a közönség igényeinek megértése.

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)