Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

9003 teáor - Alkotóművészet

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a független művész, mint szobrász, festő, karikaturista, metszetet, karcot készítő stb. egyéni tevékenysége
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakírást
- a független újságírás
- a művészeti alkotások (pl. festmények) és múzeális tárgyak műértékének helyreállítása, restaurálása

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a muzeális értékű ruhaneműk, textíliák, könyvek restaurálása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szobrok gyártása, kivéve az eredeti műalkotások létrehozása, lásd: 2370
- az orgonák és egyéb régi hangszerek restaurálása, lásd: 3319
- a mozgókép (film, video) gyártása, lásd: 5911, 5912
- a bútorok restaurálása (kivéve: múzeális tárgyak), lásd: 9524

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a műszaki, gazdasági és más szakmai kézikönyv, dokumentum megírása, lásd: 74.90
- az előadó-művészeti tevékenység, lásd: 90.01

---

Alkotóművészet tevékenysége

A 9003 teáor tevékenység magában foglalja azokat az alkotóművészeket, akik a művészi tehetségüket és kreatív képességeiket használják egyedi és eredeti műalkotások létrehozására. 

Azok a személyek akik ebben a munkakörben dolgoznak felelősek a műalkotások megvalósításáért és bemutatásáért a közönségnek. Lehet akár festő, szobrász vagy író is, de a közös bennük, hogy mindannyian a kreativításukkal fejezik ki önmagukat. 

8230 teáor - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Ebbe a szakágazatba tartozik a rendezvények szervezése, reklámozása és/vagy menedzselése, mint pl. üzleti és kereskedelmi bemutatók, értekezletek, kongresszusok, konferenciák és találkozók, függetlenül attól, hogy a rendezvény színhelyéül szolgáló létesítményt a szervezők üzemeltetik, vagy nem.

---

Rendezvényszervezés tevékenysége

A 8230 TEÁOR munkakör izgalmas és változatos feladatokat kínál a különböző események teljes körű előkészítésére és lebonyolítására. Az ideális jelöltnek kreatív és innovatív gondolkodásra van szüksége, hogy lenyűgöző és emlékezetes rendezvényeket tudjon kivitelezni.

A munkavégzés során fontos, hogy odafigyeljen a részletekre, és az időzítés pontos betartására, illetve a költségvetés hatékony kezelésére. Egy rendezvényszervezőnek kitűnő kommunikációs és problémamegoldó képességekkel kell rendelkeznie, hogy sikeresen tudjon a vendégekkel, partnerekkel és a rendezvény résztvevőivel kommunikálni.

8211 teáor - Összetett adminisztratív szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartoznak a mások számára végzett, összetett napi irodai adminisztrációs szolgáltatások, mint pl. recepció, pénzügyi tervezés, számlázás és bizonylatolás, személyi és levelezési szolgáltatások stb. díjazásért vagy szerződéses alapon.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fenti tevékenységek közül csak egy résztevékenység végzése, lásd: a tevékenységnek megfelelő szakágazatot
- a személyzet kölcsönzése vagy rendelkezésre bocsátása felügyelet, irányítás nélkül, lásd: 78 ágazat

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az üzleti tevékenység teljes körű ellátása, lásd: az elvégzett üzleti tevékenységnek megfelelő szakágazatot

---

Adminisztratív tevékenység

A 8211 munkakör egy sokoldalú és felelősségteljes pozíció, amely számos adminisztratív tevékenységet foglal magában. Ebbe a tevékenységi körbe tartoznak például a számlázás, recepciós, és pénzügyi tervezéssel kapcsolatos munkafeladatok.

Az adminisztratív tevékenységeket betöltő munkavállalónak magas szintű kommunikációs készséggel kell rendelkeznie, hogy hatékonyan tudjon kommunikálni az ügyfelekkel és a cég vezetőivel.

Emellett fontos, hogy képes legyen problémákat felismerni és gyorsan megoldani, valamint magas szintű ismeretekkel kell rendelkezzen a számítógép használatával kapcsolatban.

9499 teáor - M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az olyan szervezetek tevékenysége, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül politikai pártokhoz, céljuk a köz szolgálata, közösségi ügyek, társadalmi célok támogatása, tevékenységük a közoktatásra, politikai befolyásra, pénzforrások gyűjtésére stb. irányul:
- állampolgári kezdeményezések és tiltakozó mozgalmak
- környezetvédelmi és ökológiai mozgalmak
- máshova nem sorolt közösségi, képzési lehetőségek támogatása
- speciális csoportok, mint például etnikai és kisebbségi csoportok helyzetének javítása, védelme
- hazafias célú egyesületek, beleértve a háborús veteránok egyesületeit
- a fogyasztói egyesületek
- autós egyesületek
- a társasági ismeretségi körök, egyesületek, baráti körök, mint például a rotary klubok, szabadkőműves-páholyok stb.
- az ifjúsági szervezetek, diákegyesületek, klubok és testvériségi közösségek stb.
- a kulturális, szabadidős vagy hobbiegyesületek (a sport és játék kivételével), pl. költészeti, irodalmi és könyvklubok, történelmi, kertészeti, film- és fotó-, zenei és művészeti, kézműves, a gyűjtő pl. bélyeggyűjtő klubok, társadalmi klubok, karneválklubok, az állatvédő egyesületek stb.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a közösségi, társadalmi szervezetek adományozó tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a jótékonysági tevékenység pl szociális célú adománykezelés, lásd: 8899
- a profi művészek csoportjai, vagy szervezetei, lásd: 900
- a sportklubok tevékenysége, lásd: 9312
- a szakmai társaságok tevékenysége, lásd: 9412

---

Közösségi ügyek tevékenysége

A 9499 munkakörbe tartozik a közösségi ügyek elvégzése, amely olyan pozícióra utal, aminek célja a társadalmi és közösségi problémák megoldása, valamint a közösség fejlődésének elősegítése.

Az ilyen munkakört betöltő személyek aktívan részt vesznek a közösségépítésben, a társadalmi problémákra való figyelemfelhívásban és az ezekre adott válaszok kidolgozásában. 

Az ilyen munkakörben dolgozók olyan projektek kidolgozásán és megvalósításán dolgoznak, amelyek célja a közösségi problémák enyhítése, az emberek életminőségének javítása és az egyenlőség előmozdítása a társadalomban.

 

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)