Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

4941 teáor - Közúti áruszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a közúti teherszállítás minden fajtája
- az áru szállítása hűtőkocsival
- ömlesztett áru, folyadék, víz szállítása beleértve a szállítást tartálykocsiban, az állattenyésztőktől begyűjtött tej elkülönült szállítását
- a gépjárműszállítás
- a hulladék és hulladék anyag szállítása, gyűjtés, elhelyezés, kezelés nélkül
- a teherszállító jármű bérbeadása vezetővel együtt
- a teherszállítás emberi vagy állati erővel hajtott járművel

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a farönkök erdőn belüli szállítása, a fakitermelés részeként, lásd: 0240
- a vízelosztás tehergépjárművel (lajtos kocsival), lásd: 3600
- a hulladékszállítás, amennyiben része a hulladék gyűjtésének, kezelésének, lásd: 3811, 3812
- a teherszállítmány kezelésére szolgáló állomás üzemeltetése, lásd: 5221
- a ládázás, csomagolás a szállítás idejére, lásd: 5229
- a postai, futárpostai tevékenység, lásd: 5310, 5320

---

Farönk szállítás 

A 4941 munkakörben dolgozó feladata, hogy felelősséggel és nagy hatékonysággal végezze a farönkök szállítását. A farönkök a fafeldolgozás során keletkező hengeres faformák, amelyeket különféle célokra használnak, mint például faipari feldolgozásra, tüzelőanyagként vagy építési anyagként. 

A farönkök általában nagy, nehéz és terjedelmes tárgyak, így a szállításuk speciális intézkedéseket és eszközöket igényel. A szállítóknak rendelkezniük kell a megfelelő járművekkel, például teherautókkal vagy traktorokkal, amelyek alkalmasak a farönkök szállítására.

Kiemelten fontos, hogy a farönkök biztonságosan legyenek rögzítve a járművön, hogy elkerüljük a baleseteket és a sérüléseket. A szállítóknak szintén ismerniük kell a helyi szabályozásokat és előírásokat a tehergépjárművek és a terhek szállítása terén. 

A farönk szállítása gyakran társul a fafeldolgozó üzemekkel és erdőgazdálkodási tevékenységekkel, így a kommunikáció és a koordináció más szakemberekkel és csapatokkal is fontos. 

A cél az, hogy hatékonyan és biztonságosan szállítsák a farönköket az előírt helyre, hogy kielégítsék a faipari és egyéb igényeket, és hozzájáruljanak a faanyagok megfelelő felhasználásához.

Konténeres áruszállítás

Ebben a 4941  tevékenységben az a feladat, hogy felelősséggel és a szabályokat betartva végezzük a konténerek szállítását. A konténerek olyan nagyméretű, szabványosított egységek, amelyeket árucikkek tárolására, szállítására és logisztikai folyamatokra használnak. 

A konténeres szállítás széles körben alkalmazott módszer a nemzetközi áru és szállítmányozásban. A szállítóknak rendelkezniük kell megfelelő minőségű járművekkel, például kamionokkal, amelyek képesek a konténerek szállítására. 

Az egyik legfontosabb szempont a konténerek biztonságos rögzítése és stabil tárolása a járművön azért, hogy elkerüljük a baleseteket, és a veszélyes helyzeteket. 

Az ebben a szakmában dolgozóknak szintén ismerniük kell a helyi és nemzetközi szabályokat és előírásokat a konténerek szállítás terén. A pontos tervezés és a hatékony logisztikai folyamatok kiemelten fontosak, hogy a konténerek időben és biztonságban érkezzenek meg a rendeltetési helyre.

A konténeres szállításban gyakran szükség van a kommunikációra és az együttműködésre a szállítmányozási partnerekkel, terminálok és kikötők munkatársaival. 

A cél az, hogy biztosítsuk az áruk és szállítmányok hatékony, gyors és biztonságos eljuttatását a világ különböző részein, hozzájárulva a nemzetközi kereskedelem és logisztika fejlődéséhez.

Túlsúlyos áru szállítása

A túlsúlyos áruk szállításánál szintén a fő szempont, hogy megbízhatóan és biztonságosan szállítsuk a túlméretes vagy túlsúlyos árukat. Ez a munka feladat általában olyan speciális terhekkel foglalkozik, amelyek meghaladják a szokásos szállítási méreteket vagy súlykorlátokat.

Túlsúlyos áru lehet például nagyméretű berendezések, építőelemek, gépek, járművek vagy más nehéz tárgyak. A túlsúlyos áru szállítóknak rendelkezniük kell az ennek a célnak megfelelő járművekkel, amelyek erős és stabil szerkezettel rendelkeznek, hogy megfeleljenek a nagy terhek szállítására vonatkozó követelményeknek.

Emellett szükség lehet speciális emelőeszközre, darura vagy más szállítási segédeszközre is, amelyek lehetővé teszik a nagy és nehéz tárgyak biztonságos mozgatását. 

Ezeknek az áruknak a szállítása gyakran speciális engedélyeket, útvonaltervezést és hatósági engedélyeket igényel, mivel a szállítás különleges kihívásokat jelenthet a közúti, vasúti vagy vízi infrastruktúrán.

A feladat az, hogy a túlsúlyos árukat hatékonyan és körültekintően szállítsák a célhelyre, minimális kockázattal és kellemetlenséggel, és hozzájáruljanak a nagy méretű vagy súlyú tárgyak logisztikai igényeinek kielégítéséhez.

8559 teáor - M.n.s. egyéb oktatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

---

Vizsgára felkészítő kurzus tevékenysége

A 8559 teáor munkakörben az a feladat, hogy segítséget nyújtsanak a diákoknak a különböző vizsgákra való hatékony felkészülésben. Az ilyen kurzusokat általában tapasztalt oktatók tartják, akik rendelkeznek a szükséges szaktudással. 

A felkészítő kurzusok célja, hogy a diákokat felkészítsék a vizsgákhoz szükséges ismeretek elsajátítására, valamint a vizsgatechnikák és stratégiák elsajátítására. Az oktatóknak általában rugalmas és strukturált tananyagot kell kidolgozniuk, amelyek megfelelnek a vizsgák tartalmi követelményeinek. 

Ezenkívül a kurzusok során a diákokkal interaktív foglalkozásokat kell szervezni, ahol lehetőség van a gyakorlati feladatok megoldására, és a diákok egyéni kérdéseinek megválaszolására. 

Az oktatóknak szintén fontos szerepük van a motiváció és támogatás terén, hogy segítsék a diákokat a magabiztos és sikeres vizsgázás elérésében.

Számítógépes tanfolyam tevékenysége

Az ilyen típusú 8559 teáor tevékenységek általában a különböző számítógépes ismeretek és készségek tanítására összpontosítanak, például az alapvető szoftverek használatára, programozásra, webfejlesztésre vagy adatbázis-kezelésre.

Az oktatóknak általában részletes tananyagot kell kidolgozni a tanfolyamokhoz, amelyek tartalmazzák az alapvető elméleti ismereteket, gyakorlati feladatokat, példákat és esettanulmányokat.

A tanároknak megfelelő órákat kell tartaniuk, ahol a résztvevők aktívan részt vesznek a gyakorlati feladatokban. Az oktatóknak fontos szerepük van abban, hogy segítsék a diákokat az anyag megértésében, válaszoljanak a kérdéseikre, valamint biztosítsák, hogy a résztvevők hatékonyan alkalmazzák a tanultakat a valós életben.

Emellett figyelniük kell a tanulók előrehaladását, és szükség esetén egyéni támogatást vagy további segítséget kell nyújtaniuk. A cél az, hogy a tanulók megszerezzék a számítógépes ismereteket és készségeket, és magabiztosan alkalmazzák azokat a szakmai vagy személyes feladatokban.

Vallással kapcsolatos kurzus tevékenysége

Ebben a munkakörben a vallással kapcsolatos kurzusokat kell megfelelően oktatni. Ezek a kurzusok általában vallási témákra, hitrendszerre, vallási gyakorlatokra vagy vallástörténetre fókuszálnak. 

Az oktatóknak részletes tananyagot kell megismertetni a kurzus résztvevőivel, amelyek tartalmazzák a vallással kapcsolatos alapvető elméleti ismereteket, történelmi kontextust, valamint a vallások és hagyományok tanulmányozását.

Az oktatóknak szintén fontos szerepük van abban, hogy támogató légkört teremtsenek, ahol a résztvevők biztonságban érzik magukat a vallási kérdések megvitatására.

A tanárok feladata az is, hogy segítsék a diákokat a vallási tudatosság fejlesztésében, az interkulturális megértésben és a toleranciában, valamint a vallási pluralizmus tiszteletben tartásában. 

A cél az, hogy a résztvevők mélyebb megértést érjenek el a vallással kapcsolatos témák és tapasztalatok által, és ezáltal fejlesszék a személyes, kulturális és szociális tudatosságukat.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

 - az olyan oktatási forma, amely oktatási szinttel nem meghatározható
- a felsőoktatási témavezetői feladatok
- a korrepetáló kurzus, oktatási központok szervezésében
- a nyelvtanfolyam, beszédkészség-fejlesztő kurzus vizsgáztatással együtt is
- az életmentő tanfolyam
- a túlélőtanfolyam
- a nyilvános szereplést elősegítő kommunikációs tanfolyam
- a gyorsolvasás tanfolyama

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az egyetemi, főiskolai előkészítő szolgáltatás
- a természetgyógyászati (pl. talpmasszázs, agykontroll stb.) tanfolyamok
- a tájékoztató, ismeretterjesztő előadás tartása

Ez a szakágazat tartalmazza az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott oktatás és szakmai képzés bármely formáját, amely nem tartozik a 85.1-85.4 alágazatokba. Ez a képzési forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget (államilag elismert oklevélet, diplomát).

A képzés különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási intézményben, munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy levelező formában.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az írás-olvasás tanfolyam felnőtteknek, lásd: 8520
- az általános középfokú oktatás, lásd: 8531
- a szakmai középfokú oktatás, lásd: 8532
- a felsőszintű oktatás, lásd: 854

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az iskolarendszerű képzések lásd: 85.2-85.4
- a külön végzett vizsgáztatás, lásd: 85.60

8299 teáor - M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az élő, jogi eljárásokról helyszíni, szószerinti jegyzőkönyv és gyorsírásos feljegyzés készítése és azután a rögzített anyagok leírása, mint például

- nyilvános gyorsíró-szolgáltatás
- a találkozók, események, kongresszusok, konferenciák élő televíziós adásának valós idejű (értsd szimultán) feliratozása, képaláírás
- a vonalkód-szolgáltatás
- a sávkód cégjelzésnyomtató szolgáltatás, cégjelzéskódolás
- az adománygyűjtés-szervezés díjazásért vagy szerződéses alapon
- a levél-előrendező szolgáltatás
- a birtok, tulajdon visszaszerzése
- a parkolóóraérem-gyűjtő szolgáltatás
- a független árverés
- a hűségprogramok adminisztrációja
- az egyéb, jellemzően üzletvitelt kiegészítő tevékenységek, amennyiben nincsenek máshová besorolva

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a film vagy szalag feliratozása, lásd: 5912
- a dokumentumátírás, lásd: 8219

---

Bírósági jegyzőkönyvkészítés vagy gyorsírás tevékenysége

Ez a 8299 teáor munkakör olyan tevékenységet jelent, amelyben a szakemberek felelősek a bírósági tárgyalások és események jegyzőkönyveinek pontos és részletes rögzítéséért. A bírósági jegyzőkönyvkészítők vagy gyorsírók fontos szerepet töltenek be a jogrendszerben, amikor a tárgyalásokról hiteles dokumentációt kell készíteni.

A munkakör feladatai közé tartozik a bírósági tárgyalások, meghallgatások és egyéb jogi események részletes dokumentálása. A szakemberek gyorsíró technikákat alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik, hogy a tárgyalásokat és a beszélgetéseket nagy sebességgel és pontossággal rögzítsék. 

Ez magában foglalja a bíró, ügyész, védőügyvéd és tanúk szavainak leírását, és a tárgyalások menetét. A bírósági jegyzőkönyvkészítők vagy gyorsírók felelősek a jegyzőkönyvek gondos szerkesztéséért és formázásáért, hogy azok hiteles és olvasható dokumentumok legyenek.

A szakemberek gyakran dolgoznak speciális szoftverekkel, hogy hatékonyan, és gyorsan rögzítsék a tárgyaláson elhangzottakat. A bírósági jegyzőkönyvkészítés tevékenysége kritikus fontosságú a jogi eljárásokban, mivel a jegyzőkönyvek hiteles és hivatalos dokumentumokat jelentenek.

A dolgozóknak pontosnak kell lenniük, valamint rendelkezniük kell kiváló íráskészséggel és gyors reakcióidővel. A jogi terminológia és a bírósági eljárások ismerete szintén elengedhetetlen ebben a munkakörben.

6820 teáor - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

---

Saját tulajdonú, bérelt (lízingelt) ingatlan bérbeadása és üzemeltetés tevékenysége

Ez a 6820 teáor munkakör olyan tevékenységet jelent, amelyben a vállalkozások ingatlanokat bérbe adnak és üzemeltetnek. Ez a munka magában foglalja a tulajdonosi és menedzsmenti feladatokat, amelyek szükségesek az ingatlanok hatékony működtetéséhez és a bérbeadott egységek értékesítéséhez.

A munkakör feladatai közé tartozik az ingatlanok piacképes állapotban tartása, beleértve a karbantartást, javítást és az esetleges felújításokat. A tulajdonosok vagy üzemeltetők gondoskodnak az ingatlanok rendszeres ellenőrzéséről és a lakókkal vagy bérlőkkel való kapcsolattartásról, hogy az esetleges problémákat időben kezelni tudják.

Ezenkívül a munkakörhöz tartozik a bérbeadással kapcsolatos adminisztráció, beleértve a szerződések kezelését, a bérleti díjak beszedését és a kapcsolódó pénzügyi teendőket. Az üzemeltetők gondoskodnak a bérlőkkel való kapcsolattartásról, az esetleges panaszok és kérdések kezeléséről, valamint az új bérlők felvétele és a lakások vagy irodák kiadása.

Ezen a szakterületen a tulajdonosoknak vagy üzemeltetőknek jó kommunikációs és szervezőkészséggel, valamint pénzügyi ismeretekkel kell rendelkezniük. A hatékony ingatlankezelés és a jó kapcsolattartás az ügyfelekkel kiemelten fontos, hogy fenntartsák az elégedett bérlőket.

Ezenkívül a jogi ismeretek, például a bérleti szerződések és ingatlanokra vonatkozó szabályozások is fontosak a sikeres működtetéshez.

6820 teáor tevékenységek közé tartozik: 

- lakások, lakóépületek
- nem lakóépületek, beleértve a kiállítási csarnokokat, a kiállítótermeket, a bérbevevő saját árujának tárolására szolgáló létesítményeket és a bevásárlóközpontokat is
- föld, lakótelek
- a lakóházak és bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérletbe adása tartós használatra, jellemzően havi vagy éves jelleggel

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- az épületberuházás saját üzemeltetés céljából

---

Lakásként használt lakókonténerek és egyéb mobil lakóterek telepének üzemeltetése

A munkakör betöltése során felelősséggel jár az ilyen típusú lakhatási egységek telepeinek hatékony és zavartalan működése. Ez magában foglalja a lakókonténerek és mobil lakóterek kezelését, karbantartását és felügyeletét, valamint az általános rendjének fenntartását.

Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az egységek biztonságosak és kényelmesek legyenek a lakók számára, és szükség esetén javításokat vagy karbantartást kell végeznie. 

Emellett fontos, hogy a telepek megfeleljenek a vonatkozó építési és biztonsági előírásoknak, és biztosítani kell a szükséges szolgáltatásokat, mint például víz, áram és szemétkezelés. 

A munkakör magában foglalhatja továbbá az ügyfélszolgálati tevékenységeket, a lakók kéréseinek kezelését is, hogy biztosítsa a lakók elégedettségét és a telep zavartalan működését.

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és üzemeltetése
- a lakás bérbeadása, amennyiben önálló lakásként funkcionál, azaz a lakószobán felül saját kizárólagosan használt mellékhelyiségekkel (konyha, fürdőszoba) rendelkezik

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szállodák, apartmanszállodák, panziók, kempingek, kamionparkolók és egyéb nem lakóépületek vagy rövid tartózkodásra szolgáló szálláshelyek üzemeltetése, lásd: 55 ágazat

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a lakrész kiadása fürdőszobával, főzőhelyiség nélkül, illetve szobák kiadása közös használatú fürdőszobával, rövid időtartamra, turisztikai célra, lásd: 55.20
- a lakrész kiadása fürdőszobával, főzőhelyiség nélkül, illetve szobák kiadása közös használatú fürdőszobával, nem turisztikai célra, lásd: 55.90

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)