Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

6202 teáor - Információ-technológiai szaktanácsadás

Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan számítógépes rendszer tervezése, amely integrálja a hardvert, a szoftvert és egyéb információtechnológiát, valamint az erre vonatkozó tanácsadás. A szolgáltatás magában foglalhatja a kapcsolódó felhasználói oktatást.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a központi számítógép (nagygép) és hasonló számítógépek installálása, lásd: 3320
- a hardver, szoftver kereskedelme, lásd: 4651, 4741
- a személyi számítógép installálása (felállítása), lásd: 6209
- a szoftverek telepítése, számítógép összeomlás utáni helyreállítás, lásd: 6209

---

Az információ technológiai szaktanácsadás 6202 teáor munkakör magában foglalja a vállalatok és szervezetek IT-igényeinek elemzését és értékelését, a megfelelő technológiai megoldások ajánlását, a rendszerek tervezését és implementációját, valamint a meglévő rendszerek karbantartását és fejlesztését.

Ebben a szakágazatban a számítógépes rendszerek tervezése zajlik, amelyek integrálják a hardvert, a szoftvert és egyéb információtechnológiai elemeket, továbbá magában foglalja az ezzel kapcsolatos tanácsadást is. A szolgáltatás kiterjed a kapcsolódó felhasználói oktatással is.

4939 teáor - M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyéb közúti személyszállítás
- menetrendszerű távolsági autóbusszal
- charterjárat, kiránduló és más alkalmi személyszállítás bérelt autóbusszal
- repülőtéri ingajárat
- a drótkötélpálya, sikló, függővasút, sífelvonó működtetése ha nem része a városi, elővárosi személyszállítási rendszernek

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- az iskolabusz és a munkavállalókat szállító busz működtetése
- az emberi vagy állati erővel hajtott járművel végzett személyszállítás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mentőszállítás, lásd: 8690

---

Szárazföldi személyszállítás tevékenysége

A 4939 teáor szárazföldi személyszállítás munkakör magában foglalja az utasok szárazföldi közlekedési eszközökkel történő szállítását egyik helyről a másikra. Ebbe a tevékenységi körbe tartozik például a menetrendszerű távolsági autóbusz, charterjárat, kiránduló és más alkalmi személyszállítás, bérelt autóbusz, repülőtéri ingajárat munkavégzése.

A feladatkör magában foglalja az útvonaltervezést, a menetrendek követését, az utasokkal való kommunikációt, és a biztonsági előírások betartását, valamint a járművek karbantartásának és tisztán tartásának felelősségét is.

4669 teáor - Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szállító eszközök nagykereskedelme, kivéve a gépjárművek, motorkerékpárok és kerékpárok nagykereskedelmét
- az ipari robotok nagykereskedelme
- az ipari felhasználású huzal, kapcsoló és más villamos szerelési cikk nagykereskedelme
- az egyéb elektromos eszközök (pl. villanymotorok, transzformátorok) nagykereskedelme
- az egyéb, máshova nem sorolt ipari (kivéve a bányászati, építőipari és textilipari), kereskedelmi, navigációs és más szolgáltatáshoz kapcsolódó gép nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a mérőeszköz és mérőberendezés nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a professzionális elektromos gépek, berendezések nagykereskedelme
- az emelőgépek nagykereskedelme
- fegyver és lőszer nagykereskedelme
- az egyéb speciális és általános célú gép, berendezés nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a gépjármű, pótkocsi (utánfutó) és lakókocsi nagykereskedelme, lásd: 451
- a gépjárműalkatrészek nagykereskedelme, lásd: 4531
- a motorkerékpárok nagykereskedelme, lásd: 4540
- a kerékpárok nagykereskedelme, lásd: 4649

---

Ipari robotok nagykereskedelme 

Az ipari robotok nagykereskedelmével kapcsolatos 4669 teáor munkakör olyan feladatok összességét jelenti, amelyek az ipari robotok és automatizált gépek nagy volumenű értékesítésére és terjesztésére összpontosítanak. 

Az ezen a területen dolgozó szakembereknek nagy ismeretekkel kell rendelkezniük az ipari robotika technológiájáról, a piaci trendekről és az ügyfelek egyedi igényeiről. A munka magában foglalja az ügyfélkapcsolatok kezelését, a termékek bemutatását és magyarázatát, az értékesítési stratégiák kialakítását és a szerződések megkötését. 

4334 teáor - Festés, üvegezés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az épületek belső és külső festése, kerítések, rácsok, nyílászárók festése
- az egyéb építmények festése
- az üvegezés, tükörburkolat felszerelése stb., üvegbevonat, tükörfal és egyéb üvegtermék felszerelése, ablaküvegezés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ablak beépítése, lásd: 4332

---

Festés, üvegezés tevékenysége

A Festés, üvegezés 4334 teáor munkakör egy olyan szakma, amely a különböző épületek és építmények belső és külső szerkezetének köztük rácsok, kerítések nyílászárók festését foglalja magában. Ide tartozik még az üvegezés is, amely a különböző üvegtermékek felszerelését, illetve az ablak üvegezéssel kapcsolatos munkafolyamatok elvégzése is tartozik.

A munkakör magas szintű pontosságot, részletekre való odafigyelést igényel, beleértve a magasban való munkavégzést és a különböző szerszámok kezelését is.

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)