Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

2651 teáor - Mérőműszergyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik a következő termékek gyártása: a kereső-, érzékelő-, navigációs, vezérlő-, légi és tengerészeti rendszer és készülék; a különböző alkalmazások automatikus ellenőrző és szabályozóberendezése, (például fűtő-, légkondicionáló, hűtő- és más háztartási gépekhez; a hőmérsékletet, páratartalmat, nyomást, vákuumot, tüzet, szintet, viszkozitást, sűrűséget, savtartalmat, koncentrációt és elfordulást mérő, megjelenítő, jelző-, mérésadat-felvevő, távadókészülék és eszköz); az összegező (azaz regisztráló) folyadékmérő és számlálószerkezet; az elektromosság és villamos jel jellemzőit mérő és ellenőrző eszköz; az olyan műszer és eszközrendszer, amelyet mintavétel útján szilárd anyag, folyadék, gáz vagy összetett anyag kémiai és fizikai összetevőinek vagy koncentrációjának laboratóriumi analizálására alkalmaznak; valamint más mérő- és ellenőrző eszköz és részegységei.

Ebbe a szakágazatba tartozik a nem villamos mérő-, ellenőrző és irányítóberendezés (kivéve az egyszerű mechanikus eszköz) gyártása is.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a repülőgépmotor műszereinek gyártása
- a gépjármű kipufogógázait mérő berendezés gyártása
- a meteorológiai műszer gyártása
- a fizikai tulajdonságokat vizsgáló és ellenőrző berendezés gyártása
- a hazugságvizsgáló készülék (poligráf) gyártása
- a sugárzást érzékelő és kimutató eszköz gyártása
- a földmérő eszközök gyártása
- az üvegbe töltött folyadékkal és bimetállal működő hőmérő gyártása (nem orvosi célra)
- a nedvességmérő gyártása
- a szintszabályozás eszközeinek gyártása
- az égés- és tűzjelző készülék gyártása
- a spektrométer gyártása
- a gumiabroncs-kalibráló készülék gyártása
- a fogyasztásmérő gyártása (pl. víz, gáz, villany)
- az áramlásmérő és -számláló készülék gyártása
- a mércék beosztásait számláló eszköz gyártása
- az aknakereső, impulzus (jel) generátor, fémérzékelő gyártása
- a lekérdező, érzékelő-, navigációs, irányító-, légi és tengerészeti berendezés gyártása a hangbója kivételév
- a radarberendezés gyártása
- a globális helymeghatározó rendszer (GPS) eszközeinek gyártása
- a környezetet ellenőrző, automatikusan felügyelő készülék gyártása
- a mérő és mérésadat-regisztráló berendezés (pl. légi jármű fekete doboza) gyártása
- a mozgásérzékelő gyártása
- a radar gyártása
- a laboratóriumi analitikai készülék gyártása (pl. véranalizáló készülék)
- a laboratóriumi tömegmérő eszköz, analitikai mérleg, inkubátor és különféle laboratóriumi mérő, ellenőrző stb. berendezés gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a telefonüzenet-rögzítő készülékének gyártása, lásd: 2630
- a sugárzásos berendezés gyártása, lásd: 2660
- az optikai helymeghatározó berendezés gyártása, lásd: 2670
- a diktafon gyártása, lásd: 2823
- a nem laboratóriumi tömegmérő eszközök, vízszintező, mérőszalag gyártása, lásd: 2829
- az orvosi hőmérő gyártása, lásd: 3250
- az ipari folyamatirányító berendezés üzembe helyezése, lásd: 3320

6920 teáor - Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az üzleti vagy egyéb tranzakciók, ügyletek, bizonylatok nyilvántartása
- a pénzügyi, számviteli beszámolók elkészítése vagy vizsgálata
- a beszámolók ellenőrzése, könyvvizsgálata és hitelesítése
- a személyi- és társaságijövedelemadó- és más bevallás készítése
- az adótanácsadás, az ügyfelek (nem jogi) képviselete az adóhatóság előtt

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a fizetésképtelenséggel, csőddel és felszámolással kapcsolatos szolgáltatás
- a könyvelés
- a bérszámfejtés
- az egyéb számviteli szolgáltatások

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az adatfeldolgozás, táblázatkészítés, lásd: 6311
- a vezetői tanácsadás, pl számviteli rendszerre, költségvetés ellenőrzési eljárásra vonatkozóan, lásd: 7022
- a számlagyűjtés, lásd: 8291

---

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

A 6920 egy sokoldalú, és kritikus szerepet betöltő munka a vállalatok és ügyfelek pénzügyi életében. Ez a pozíció szakértelmet igényel a számviteli folyamatok irányításában, a könyvviteli bejegyzések és pénzügyi kimutatások elkészítésében, valamint az adózási előírások betartásában.

A könyvvizsgálói munkakörben az ellenőrök feladata az adatok megbízhatóságának ellenőrzése és a pénzügyi információk pontosságának biztosítása. Emellett az adószakértők a legújabb adózási szabályozásokkal való ismertség révén segítenek az ügyfeleknek optimalizálni adóterheiket. 

A számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői munkakör összetett feladatokat jelent, amelyek elengedhetetlenek a vállalatok és ügyfelek sikeres pénzügyi működéséhez, ezáltal kulcsfontosságú szerepet játszanak az üzleti világban.

Pénzügyi, számviteli beszámolók elkészítése vagy vizsgálata tevékenység

A 6920 munkakör kiemelt fontosságú a vállalatok pénzügyi rendszerének és eredményességének biztosításában. Ebben a pozícióban dolgozó szakemberek feladatai közé tartozik a vállalati adatok gyűjtése, elemzése és interpretálása, hogy pontos és megbízható pénzügyi jelentéseket állítsanak össze a cégvezetők, tulajdonosok és befektetők számára. 

Ezen jelentések alapján a vállalatok hatékonyabb döntéseket hozhatnak, pénzügyi folyamataikat optimalizálhatják és üzleti stratégiájukat finomíthatják. A pénzügyi, számviteli beszámolók vizsgálata során pedig az ellenőrök gondosan elemezik az adatok megbízhatóságát, az üzleti tevékenységek megfelelőségét és az alkalmazott számviteli elvek betartását, hogy az üzleti folyamatok átláthatósága és az előírásoknak való megfelelés biztosítva legyen.

Ezáltal a munkakör kulcsfontosságú a vállalatok pénzügyi stabilitásának és hosszú távú fenntarthatóságának megteremtésében.

4724 teáor - Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik a sütőipari- és cukrászati termékek kiskereskedelme, úgymint:
- a kenyér és pékáru (pl. péksütemény, kétszersült, cukrászsütemény, torta, mézeskalács) kiskereskedelme
- az édesség (pl. csokoládé, cukorka, nápolyi) szakosodott kiskereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a cukrászati termékek értékesítése cukrászdai vendéglátás keretében, lásd: 56.10

791 - Utazásközvetítés, utazásszervezés

Ez az alágazat tartalmazza az utazási ügynökségek tevékenységét, amelyek elsősorban út, utazás, szállítás, szálláshely stb. értékesítésében közreműködnek a nagyközönség és üzleti ügyfelek számára, valamint utak szervezését és összeállítását, amit utazásközvetítők vagy közvetlenül az utazásszervezők értékesítenek.

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)