Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

9319 teáor - Egyéb sporttevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója (létesítménnyel, vagy anélkül)
- az egyéni vállalkozó sportolók, atléták, bírók, zsűritagok, időmérők stb. tevékenysége,
- a sportszövetségek, szabályozó testületek tevékenysége
- a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység
- a verseny- és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége
- a sporthorgászat és -vadászat szervezése
- a hegyi vezetés
- a sport- és szabadidős vadászattal és horgászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység, a kizárólag sporthorgászati, halászati terület működtetése

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a szabadidős lovagoltatás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a sporteszközök kölcsönzése, lásd: 7721
- a sport-, játékiskolák és tanfolyamok szolgáltatása, lásd: 8551
- a magántanár, -edző sportoktatása, lásd: 8551
- a sportklub szabadtéri vagy beltéri sporteseményeinek szervezése és lebonyolítása létesítményben, vagy anélkül, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére, lásd: 9311, 9312
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípályák üzemeltetése lásd: 9329

---

A 9319 teáor Sport tevékenységekkel kapcsolatos munkakör egy dinamikus terület, amely a sporttal és a fizikai mozgással kapcsolatos számos különböző feladatokat és felelősségeket foglalja magában.

Az ilyen munkák közé tartozhat a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója, sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység, hegyi vezetés stb.

Az embereknek ezen a területen történő munkavégzéséhez szükséges a jó szakmai ismeret a jó kommunikációs készség, vezetői képesség és az együttműködésre való hajlandóság.

Akik ebben a munkakörben dolgoznak, azok nagy hangsúlyt fektetnek a sporttal kapcsolatos pozitív értékek és normák közvetítésére.

9001 teáor - Előadó-művészet

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az élő színházi, koncert-, opera- vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatása:
- művészcsoportok, cirkuszok vagy társulatok, zenekarok, együttesek előadói tevékenysége
- az egyéni művész (színész, táncos, zenész, szövegmondó és egyéb előadó) tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyének mint magánszemélyek számára végzett olyan közvetítőtevékenység, amely általában film-, színházi és más kulturális produkcióban való alkalmazás, szerződés megszerzésére irányul, lásd: 7490
- a szerep közvetítői ügynöki, színházi szereposztó-ügynöki tevékenység, lásd: 7810

---

Előadó művészet tevékenysége

Az Előadó-Művészet 9001 teáor munkakör magában foglalja az élő előadások és színházi produkciók létrehozását és előadását. Ebben a tevékenységben a művészeknek rendelkezniük kell tehetséggel, kreativitással és kiváló technikai készségekkel, hogy elvarázsolják a közönséget.

Az előadó-művészek összedolgoznak rendezőkkel, koreográfusokkal és más szakemberekkel a színpadi produkciók kialakításában, és aktívan részt vesznek a próbákon is.

Ez a munkakör szenvedélyt és elkötelezettséget igényel, és a művészeknek gyakran  alkalmazkodniuk kell az új és változó munkakörülményekhez, valamint folyamatosan fejleszteniük kell készségeiket és képességeiket.

8560 teáor - Oktatást kiegészítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segítő, de nem oktatási szolgáltatások:
- az oktatási szaktanácsadás
- az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás
- a vizsgák (tesztek) tervezése, fejlesztése, értékelése
- a vizsgáztatás lebonyolítása
- a diákcsereprogramok szervezése

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a pedagógiai szaktanácsadás
- a pedagógiai módszertani iránymutatás
- a pedagógiai szakszolgálatok alábbi tevékenységei:
- a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység
- az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység
- a nevelési tanácsadás
- a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a társadalomtudomány, humán kutatás-fejlesztés, lásd: 7220

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a hallgatói és diákönkormányzatok tevékenysége, lásd: 94.99

---

Oktatási szaktanácsadás tevékenysége

A 8560 teáor tevékenység közé tartozik az oktatási szaktanácsadó munkakör, amely magában foglalja az oktatási rendszerek, intézmények, tanárok és diákok támogatását, annak érdekében, hogy javítsa az oktatási folyamatok hatékonyságát és eredményességét. 

Az oktatási szaktanácsadó elemzi az oktatási igényeket, fejleszt és javasol stratégiákat a tantervi fejlesztésre, tanári továbbképzésre és a diákok teljesítményének optimalizálására. 

 

8110 teáor - Építményüzemeltetés

Ebbe a szakágazatba tartoznak az ügyfél létesítményein belül végzett összetett kombinált kisegítő szolgáltatások. Magában foglalja a létesítményben elvégzendő általános belső takarítását, a kisebb javítást, a karbantartást, a szemételszállítást, őrző és biztonsági szolgáltatást, postázást, recepciós tevékenységet, mosodai és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat. Ezeket a tevékenységeket olyan személyzet végzi, aki nincs bevonva az ügyfél üzleti tevékenységébe, nem visel azért felelősséget.

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a különleges létesítmények (pl. katonai támaszpont, börtön) építményüzemeltetése, kivéve a számítógép-üzemeltetést

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a csak egy kisegítő tevékenység (pl általános belső takarítás) vagy csak egy szolgáltatás (pl biztonsági őrzés, fűtés) végzése, lásd: a tartalmilag megfelelő szakágazatot
- az irányító- és kiszolgáló személyzet biztosítása az ügyfél létesítményében elvégzendő teljes körű szolgáltatáshoz, mint pl hotel, étterem, bánya és kórház, lásd: a tevékenység szakágazatát
- az ügyfél számítástechnikai rendszerének és/vagy adatfeldolgozó berendezésének menedzselése és működtetése, lásd: 6203
- a javító-nevelő intézetek működtetése díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 8423

---

Építményüzemeltetés tevékenysége

A 8110 teáor építményüzemeltetés munkakör olyan szakemberek tevékenységét jelenti, akik felelősek egy épület vagy más építmény napi üzemeltetéséért, karbantartásáért és felügyeletéért. 

Az ebbe a munkakörben dolgozók feladatai közé tartozik a a létesítmény belső tisztítása, kisebb javítások, karbantartás, hulladékszállítás, őrzés stb. koordinálása. 

Az építményüzemeltetés területén dolgozó szakembereknek széles körű technikai ismeretekre, jó problémamegoldó képességre és kommunikációs készségre van szüksége, valamint képesnek kell lennie a különböző feladatok hatékony koordinálására és a váratlan helyzetek gyors kezelésére.

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)