Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

013002 - Dísznövényszaporítóanyag-termesztés

Dísznövény szaporítóanyag előállítása, illetve forgalmazása, ahol dísznövény szaporítóanyag:

- díszítési célt szolgáló növény vetőmagja, vegetatív szaporító alapanyaga, valamint ültetési anyaga.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Az a belföldi székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező forgalmazó, aki dísznövénytermesztő vagy másik forgalmazó részére dísznövény szaporítóanyagot állít elő, illetve forgalmaz, köteles tevékenységét a növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnál engedélyeztetni.

Az engedély iránti, a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 3. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó kérelmet és mellékleteit a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (továbbiakban: NÉBIH) honlapján közzétett formanyomtatványon írásban kell benyújtani a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalhoz.

A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal, a beérkezett kérelmeket tartalmi és formai szempontból vizsgálja, majd helyszíni szemlén ellenőrzi, hogy a kérelmezőnél adottak-e a dísznövény szaporítóanyag előállítás, illetve forgalmazás jogszabályban előírt feltételei.

A feltéteknek megfelelő forgalmazói tevékenységet a növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal engedélyezi. A növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal az általa kiadott végleges engedély megküldésével értesíti a NÉBIH-et, amely a forgalmazót felveszi a dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásába.

A nyilvántartásba vétel a kereskedelmi tevékenységhez szükséges egyéb feltételekre vonatkozó követelmények teljesítése alól nem mentesít.

A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal megtagadhatja az engedély kiadását, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően szándékosan és súlyosan megsértette a szaporítóanyag forgalmazásra vonatkozó jogszabályok előírásait.

Engedélyt előíró jogforrás: 2003. évi LII. törvény

45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Vissza a listához

Cégalapítás online