Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

013005 - Szőlő szaporítóanyag termesztése (szőlőiskola)

Szőlő szaporítóanyag előállítása, ahol

Szaporítóanyag:

a) ültetési anyagok:

aa) gyökeres szőlővessző: gyökeres európai szőlődugvány és gyökeres alany szőlődugvány,

ab) gyökeres szőlőoltvány

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság:

b) szaporító alapanyagok: ültetési anyag előállításának céljára termelt

ba) szőlővesszők: egyéves elfásodott, beérett hajtások,

bb) zöldhajtások: éretlen, még el nem fásodott hajtások,

bc) oltásra előkészített alany szőlővesszők, nemes oltóvesszők, oltórügy,

bd) dugványiskolai szőlővesszők: gyökeres szőlővesszők előállítására szánt szőlővessző-részek vagy zöldhajtás-részek.

Engedélyt előíró jogforrás: Szőlő szaporítóanyagot kizárólag a növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal engedélyével szabad előállítani, forgalomba hozni és felhasználni. Szőlő ültetési anyagot forgalomba hozatal céljából előállítani csak árutermelő szőlőiskolában szabad. Az árutermelő szőlőiskola létesítésének engedélye iránti kérelmet a kérelmező nevének és címének feltüntetésével a szaporítást megelőző évben augusztus 31-ig kell a növénytermesztési hatáskörben eljáró mergyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. A növénytermesztési hatáskörben eljáró kormányhivatal a kérelemhez benyújtott adatok ellenőrzése érdekében beszerzi a kérelmező gazdasági társaság cégkivonatát. A Kormány a növénytermesztési hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, zöldségpalánta-, erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok előállítása és forgalomba hozatala szolgáltatási tevékenység tekintetében.

Vissza a listához

Cégalapítás online