Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

023002 - Éti csiga gyűjtése

Éticsigagyűjtés:

éti csiga (Helix pomatia) gyűjtési és felvásárlási időszaka minden év április 1-jétől június 15-ig tart.

Magyarország területén évente összesen 2000 tonna éti csiga gyűjthető.

Védett természeti területen, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területen éti csiga gyűjtése nem engedélyezhető.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A gyűjtési és hasznosítási engedély iránti kérelmet a természetvédelmi hatósághoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a gyűjtésben, hasznosításban részt vevők nevét, címét.

Gyűjtési, illetőleg hasznosítási engedély kizárólag 30 mm vagy annál nagyobb házátmérőjű éti csigára adható.

Fokozottan védett állatfaj esetén - ha a védett állatfajokra vonatkozó részletes szabályokat megállapító kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - az országos természetvédelmi hatóság jár el elsőfokú természetvédelmi hatóságként.

Engedélyt előíró jogforrás: 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/194/OKTVF00166

Vissza a listához

Cégalapítás online