Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

461201 - Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A bejelentésről a jegyző meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás meghatározott adatok tekintetében - a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Termékkör:

22. Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

23. Háztartási tüzelőanyag

Bejelentést előíró jogforrás:

24. Palackos gáz

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

36. Pirotechnikai termék

Vissza a listához

Cégalapítás online