Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

46.18 - EGYÉB TERMÉK ÜGYNÖKI NAGYKERESKEDELME

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A bejelentésről a jegyző meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás meghatározott adatok tekintetében - a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Termékkör:

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.)

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

8. Hangszer

Bejelentést előíró jogforrás:

16. Könyv

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Gyógyszerközvetítés.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A Magyarország területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező gyógyszerközvetítők legkésőbb tevékenységük megkezdésekor bejelentik az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (továbbiakban: OGYÉI) részére nevüket, cégnevüket, lakóhelyüket vagy székhelyüket. Az ezen adatokban bekövetkezett változásokról az OGYÉI-t haladéktalanul értesíteni kell.

Bejelentést előíró jogforrás: 2005. évi XCV. törvény

53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.ogyei.gov.hu

Vissza a listához

Cégalapítás online