Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

478902 - Egyéb áruk értékesítése közterületen

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A bejelentésről a jegyző meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás meghatározott adatok tekintetében - a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Az alábbi termékek közterületen történő értékesítését tartalmazza:

1. Napilap és hetilap, folyóirat, könyv

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

2. Levelezőlap

Bejelentést előíró jogforrás:

3. Virág

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

4. Léggömb.

Ide tartozik továbbá a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása.

Vissza a listához

Cégalapítás online