Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

493901 - Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Drótkötélpálya, sikló, függővasút, sífelvonó működtetése.

A 2015. évi CII. törvény törvény hatálya

a) a Magyarország területén található, vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekre, a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységre, valamint az azzal összefüggő jogokra és kötelezettségekre,

b) a Magyarország területén folytatott vasúti egyéb kötöttpályás közlekedést működtető, illetve az abban részt vevő természetes személyekre és szervezetekre

terjed ki.

A törvény alkalmazásában:

1. alsó kötélvezetésű sífelvonó: olyan sífelvonó, amely kötélzete két végpont között a vontató oldalon alátámasztás nélkül van kifeszítve, amelynél a kötél haladási magassága legfeljebb a talajszinttől számítva 120 cm

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

2. egyéb kötöttpálya: az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer működéséhez szükséges szerkezet és földterület, valamint az azt hordozó és fő mozgásirányát meghatározó tartószerkezet

Bejelentést előíró jogforrás:

3. egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer: a sikló, a sífelvonó és a kötélpálya

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

4. egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység: az egyéb kötött pálya üzemeltetője által saját maga részére vagy más részére díj ellenében végzett személyszállítás vagy áruszállítás, valamint kedvtelési vagy turisztikai célú közlekedési tevékenység

Vissza a listához

Cégalapítás online