Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

493903 - Nem menetrend szerinti autóbuszos közúti személyszállítás

Autóbusszal belföldi és nemzetközi személyszállítás végzése.

1. Autóbusszal díj ellenében végzett belföldi személyszállítás: az a személyszállítás, amelynél a személyszállítás megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, és utas csak Magyarország területén szállhat fel az autóbuszra és csak ott szállhat le arról.

2. autóbusszal díj ellenében végzett nemzetközi személyszállítás: az a személyszállítás, amelynél

2.1. a személyszállítás megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, de az utazás során Magyarország területén kívül az autóbuszra utas szállhat fel, vagy arról utas szállhat le,

2.2. az utas-szállítás megkezdésének vagy befejezésének a helye Magyarország területén kívül van, vagy

2.3. az utas-szállítás megkezdésének a helye is és befejezésének a helye is Magyarország területén kívül van, de az utazás során Magyarország területén az autóbuszra utas szállhat fel vagy arról utas szállhat le.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Magyarország területén belföldi forgalomban autóbusszal díj ellenében személyszállítási tevékenység közúti személyszállítási engedéllyel végezhető.

Magyarország területét érintő nemzetközi forgalomban autóbusszal díj ellenében személyszállítás, valamint autóbusszal saját számlás személyszállítás az adott tevékenységre vonatkozó

a) az EGT-tagállam (a továbbiakban: tagállam) által

aa) nemzetközi közúti személyszállításra az 1073/2009/EK rendelet 4. cikkében foglaltak szerint kiadott közösségi engedéllyel (a továbbiakban: személyszállítási közösségi engedély), vagy az 5. cikkének (5) bekezdésében foglaltak szerint kiadott közösségi igazolvánnyal,

ab) menetrend szerinti nemzetközi személyszállításra az 1073/2009/EK rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kiadott engedéllyel

Engedélyt előíró jogforrás:

b) az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás (a továbbiakban: INTERBUS megállapodás) alapján kiadott engedéllyel (a továbbiakban: INTERBUS engedély)

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedéllyel vagy igazolvánnyal

végezhető.

A Kormány a közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben közlekedési hatóságként a minisztert jelöli ki.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: 2012. évi XLI. törvény

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A tevékenység csak akkor bejelentés köteles, ha a közlekedési szolgáltatási tevékenységhez az egyéni vállalkozó tíznél több gépjárművet vesz igénybe, ebben az esetben köteles járműveit telephelyen tárolni.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható. Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az Interneten közzéteszi.

Bejelentést előíró jogforrás: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/intezmenyek/450132/450157

Vissza a listához

Cégalapítás online