Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

493907 - Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

Autóbusszal nem közúti közlekedési szolgáltatásként történő utasszállítás

Autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás:

1. a személyek gazdálkodó szervezet által végzett ellenszolgáltatás nélküli szállítása, feltéve, hogy a szállítást végző a tulajdonában lévő, általa üzemeltetett, lízingelt vagy meghatározott időtartamra bérelt autóbusszal végzi a szállítást, és az autóbuszt a szállítást végző üzemeltető, annak tagja, vagy a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vezeti, vagy

2. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott, az 1. pontban nem említett saját számlás személyszállítás

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság:

Saját számlás személyszállítás:

a jármű üzemeltetőjével munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek haszonszerzési cél nélkül, nem üzletszerűen és az üzemeltető által nem főtevékenységként végzett szállítása, amennyiben

a) az a személyszállítást végző üzemeltető tulajdonában lévő, tartósan bérelt vagy lízingelt járművel történik, és

b) a járművet a személyszállítást végző üzemeltető, annak tagja, a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vezeti.

Engedélyt előíró jogforrás: Autóbusszal saját számlás személyszállítás közúti személyszállítási igazolvánnyal végezhető. Nem szükséges a saját számlás személyszállítás végzéséhez közúti személyszállítási igazolvány olyan autóbusz igénybevétele esetén, amelyre a közlekedési hatóság engedélykivonatot állított ki.

Nemzetközi forgalomban

a) autóbusszal saját számlás személyszállítás a közlekedési hatóság által kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedéllyel, vagy

b) a tagállamok autóbusszal saját számlás személyszállítás az 1073/2009/EK 3. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint is

végezhető.

Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el:

- autóbusszal végzett saját számlás személyszállítási igazolvánnyal kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: 2012. évi XLI. törvény

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

Vissza a listához

Cégalapítás online