Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

495001 - Csővezetékes szállítás

Szénhidrogén szállító vezeték üzemben tartása.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A miniszter belföldi vagy külföldi természetes személlyel vagy átlátható szervezettel kötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti:

- a kőolaj, a kőolajtermék, továbbá - a földgáz kivételével - az egyéb szénhidrogén-gáz szállítóvezetékek létesítését és üzemben tartását.

A szénhidrogén szállítóvezeték létesítésére és üzemben tartására adott koncesszió vagy hatósági engedély alapján az engedélyes jogosult a szállítóvezetéket, valamint az üzemben tartásához szükséges létesítményeket megépíteni és működtetni, továbbá a szerződésben meghatározott létesítményeket használni. A szénhidrogén szállítóvezeték önállóan forgalom tárgya lehet.

Engedélyt előíró jogforrás: 1993. évi XLVIII. törvény

A szállítóvezeték üzemeltetése.

Engedélyező hatóság: A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) engedélye.

A Szolgálat első fokú hatáskörébe tartozik:

- az 1993. évi XLVIII. törvény szerinti szénhidrogén-szállítóvezeték, a földgázelosztó és - a célvezeték, valamint földgáz tároló létesítmény, egyéb gáz- és gáztermékvezeték és a szén-dioxid-szállítóhálózat tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyes vagy az egyéb gáz- és gáztermékvezeték és a szén-dioxid-szállítóhálózat üzemeltetője által kidolgozott műszaki-biztonsági irányítási rendszer jóváhagyása.

Engedélyt előíró jogforrás: 1993. évi XLVIII. törvény

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://mbfsz.gov.hu

Vissza a listához

Cégalapítás online