Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

532004 - Bejelentéshez kötött egyéb postai szolgáltatás

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Bejelentéshez kötött postai szolgáltatás.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Postai szolgáltatást kizárólag az a gazdálkodó szervezet nyújthat, amely szerepel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) postai szolgáltatókról vezetett nyilvántartásában.

Az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás bármelyikét nyújtani kívánó gazdálkodó szervezet köteles az e tevékenység megkezdésére irányuló szándékát a szolgáltatás megkezdése előtt 45 nappal a Hatóságnál nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a szolgáltatást nyújtani kívánó szervezet, valamint képviselője nevét, cégnevét, székhelycímét, továbbá az alábbiakat:

a) a bejelentő cégjegyzékszámát vagy más hivatalos nyilvántartási, illetve azonosítószámát

Bejelentést előíró jogforrás:

b) a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, elérhetőségét (postacím, telefonszám, e-mail cím)

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

c) a nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését, a 2012. évi CLIX. törvénynek a szolgáltatást meghatározó rendelkezésére történő hivatkozással

Vissza a listához

Cégalapítás online