Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

64.11 - JEGYBANKI TEVÉKENYSÉG

A Magyar Nemzeti Bank részvénytársasági formában működő jogi személy. Az MNB székhelye Budapest.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) jogosult Magyarország hivatalos pénznemében bankjegy- és érmekibocsátásra. Az MNB által Magyarország hivatalos pénznemében kibocsátott bankjegy és érme - ideértve az emlékbankjegyet és emlékérmét is - Magyarország törvényes fizetőeszköze.

Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe nem kell bejegyezni. A részvénytársaság elnevezést az MNB cégnevében nem kell feltüntetni.

Az MNB alapító okiratát a részvényes állapítja meg, amelyet be kell mutatni az Országgyűlésnek.

Az MNB részvényei az állam tulajdonában vannak. Az államot mint részvényest az államháztartásért felelős miniszter képviseli.

Az MNB jegyzett tőkéje 10 000 000 000 Ft, azaz tízmilliárd forint.

A bankjegyek és érmék kibocsátását, címletét és külső jegyeit, valamint bevonását az MNB elnöke rendeletben hirdeti ki.

Engedélyt előíró jogforrás: 2013. évi CXXXIX. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.mnb.hu

Vissza a listához

Cégalapítás online