Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

64.92 - EGYÉB HITELNYÚJTÁS

Jelzálog-hitelintézeti jelzálog hitelezés.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Magyar Nemzeti Bank engedélye.

Engedélyt előíró jogforrás: 1997. évi XXX. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.mnb.hu

Hitel és pénzkölcsön nyújtása.

Kizárólag hitelintézet jogosult

a) betét gyűjtésére, valamint saját tőkéjét meghaladó mértékben - hitelintézet vagy állam által a visszafizetésre vállalt kezesség vagy garancia nélkül - más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadására,

b) pénzváltási tevékenység végzésére.

A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy - részvénytársasági vagy szövetkezeti formában működő - szövetkezeti hitelintézet lehet. A szövetkezeti hitelintézet lehet bank, szakosított hitelintézet és takarék- vagy hitelszövetkezet.

A bank az a hitelintézet, amely a

a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása,

b) hitel és pénzkölcsön nyújtása,

c) pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása

tevékenységet üzletszerűen végzi.

Kizárólag bank kaphat engedélyt a következő tevékenységek teljes körének végzésére:

Pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, devizában vagy valutában:

a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása,

b) hitel és pénzkölcsön nyújtása,

c) pénzügyi lízing,

d) pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása,

e) elektronikus pénz kibocsátása,

f) olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,

g) kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,

h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,

i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése,

j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,

k) hitelreferencia szolgáltatás, valamint

l) követelésvásárlási tevékenység.

Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, valutában, illetve devizában:

a) pénzváltási tevékenység

Engedélyező hatóság:

b) fizetési rendszer működtetése

Engedélyt előíró jogforrás:

c) pénzfeldolgozási tevékenység

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

d) pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

e) forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység

Bejelentést előíró jogforrás:

f) hitel-tanácsadási tevékenység.

Megjegyzés: Hitelintézet: a 2013. évi CCXXXVII. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet.

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: A Magyar Nemzeti Bank engedélye.

Vissza a listához

Cégalapítás online