Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

65.20 - VISZONTBIZTOSÍTÁS

Viszontbiztosítási tevékenység:

a biztosító vagy viszontbiztosító, továbbá harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító által vállalt kockázat egy részének vagy egészének szerződésben meghatározott feltételek alapján, díjfizetés ellenében történő átvállalása

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyt előíró jogforrás: Magyarország területén biztosító részvénytársaság, európai részvénytársaság, szövetkezet, egyesület, másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe vagy harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe formájában létesíthető.

Magyarország területén viszontbiztosító részvénytársaság, európai részvénytársaság, szövetkezet, másik tagállamban székhellyel rendelkező viszontbiztosító magyarországi fióktelepe vagy harmadik országbeli viszontbiztosító magyarországi fióktelepe formájában létesíthető.

A Magyar Nemzeti Bank által kiadott tevékenységi engedély területi hatálya valamennyi tagállamra kiterjed, és lehetővé teszi a biztosító vagy viszontbiztosító számára, hogy - határon átnyúló szolgáltatás keretében vagy fióktelep útján - bármely tagállam területén folytassa tevékenységét.

A harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító magyarországi fióktelepe esetén a Magyar Nemzeti Bank által kiadott tevékenységi engedély területi hatálya Magyarország területére terjed ki, a tevékenység csak Magyarország területén folytatható.

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: 2014. évi LXXXVIII. törvény

Vissza a listához

Cégalapítás online