Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

65.30 - NYUGDÍJALAPOK

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (a továbbiakban: pénztár): természetes személyek (a továbbiakban: pénztártag) által a függetlenség, kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve alapján létrehozott, társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő, pótló, illetve ezeket helyettesítő szolgáltatásokat, továbbá az egészség védelmét elősegítő ellátásokat (a továbbiakban: szolgáltatások) szervező és finanszírozó társulás. A pénztár szolgáltatásait rendszeres tagdíjbefizetésekből, egyéni számlavezetés alapján szervezi, finanszírozza, illetve nyújtja. A pénztártevékenységhez kapcsolódó gazdálkodási és felelősségi szabályokat és jogosultságokat a 2014. évi LXXXVIII. törvény szabályozza.

Kiegészítő pénztár: önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, amely a társadalombiztosítási ellátásokat kiegészíti, pótolja és tagjai igénye szerint szervezi.

Elismert pénztár: önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, amely a jogszabályok szerint, külön törvény által feljogosítva az adott társadalombiztosítási, szociális ágazatban társadalombiztosítási ellátást szervez és helyettesít, illetve azokat kiegészítő szolgáltatásokat nyújt.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Magyar Nemzeti Bank engedélye szükséges

a) a pénztár tevékenységének megkezdéséhez

Engedélyt előíró jogforrás:

b) a pénztárak ideiglenes tagzárlatához, tevékenységének szüneteltetéséhez

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) a pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységéhez

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

d) a pénztár átalakulásához

Bejelentést előíró jogforrás:

e) a pénztár tevékenységének lezárásához

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

f) ingatlanértékelő alkalmazásához

Vissza a listához

Cégalapítás online