Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

66.12 - ÉRTÉKPAPÍR-, ÁRUTŐZSDEI ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG

Befektetési szolgáltatási tevékenység

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Magyar Nemzeti Bank a tevékenység végzésére, illetőleg a szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyt az egyes tevékenységekre és szolgáltatásokra külön-külön vagy együttesen adja meg.

Engedélyt előíró jogforrás: 2007. évi CXXXVIII. törvény

2013. évi CXXXIX. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.mnb.hu

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Függő ügynök: az a természetes személy vagy jogi személy, amely az általa képviselt befektetési vállalkozás teljes körű és feltétel nélküli felelősségére segíti elő a befektetési szolgáltatási tevékenység végzését vagy kiegészítő szolgáltatás nyújtását az ügyfél vagy a jövőbeni ügyfél számára,

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A befektetési vállalkozás a 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 111. § (1) bekezdése szerinti megállapodást azzal

a) a Magyarország területén székhellyel, lakhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező függő ügynökkel köthet, amely szerepel a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) nyilvántartásában, vagy

b) más EGT-államban székhellyel, lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező függő ügynökkel köthet, amelyet a székhelye, lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága vagy a Felügyelet nyilvántartásba vett.

Az árutőzsdei szolgáltató a Tv. 111. § (1) bekezdése szerinti megállapodást függő ügynökkel köthet.

A befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató által a befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás, illetve az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére igénybe vett befektetési vállalkozás mint közvetítő, a szerződéskötést - a megbízási szerződés megküldésével egyidejűleg - a szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül bejelenti a Felügyeletnek.

Bejelentést előíró jogforrás: 2007. évi CXXXVIII. törvény

2013. évi CXXXIX. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.mnb.hu

Vissza a listához

Cégalapítás online