Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

68.32 - INGATLANKEZELÉS

A tevékenység NEM ENGEDÉLY köteles

A tevékenység végzéséhez RÉSZBEN BEJELENTÉS szükséges

Bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységek

Tevékenység megnevezése:

Ingatlankezelői tevékenység

Hatóság:

Aki üzletszerűen kíván ingatlankezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás- felügyeleti hatóságnak bejelenteni.

A Kormány az üzletszerű társasházkezelői és üzletszerű ingatlankezelői tevékenység tekintetében hatóságként a szolgáltató lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli ki.

A hatóság a szolgáltatókról nyilvántartást vezet.

A nyilvántartást szolgáltatási tevékenységenként elkülönítve kell vezetni

a) a társasházkezelő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről,

b) az ingatlankezelő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről,

c) az ingatlanközvetítő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről,

d) ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről.

Jogszabály:

2003. évi CXXXIII. törvény; 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Piacfelügyelet:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu

Tevékenység megnevezése:

A szabályozott ingatlanbefektetési társaság tevékenysége.

Hatóság:

Szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan működő részvénytársaság, amely megfelel a 2011. évi CII. törvényben (a továbbiakban: törvény) meghatározott valamennyi feltételnek, és amelyet az állami adóhatóság - a társaság bejelentése alapján - a törvény hatálya alá tartozó szabályozott ingatlanbefektetési társaságként nyilvántartásba vett.

Szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás az a részvénytársaság, amely megfelel az a)-e) pontjaiban foglalt feltételeknek és amelyet az állami adóhatóság - a társaság bejelentése alapján - e törvény hatálya alá tartozó szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként nyilvántartásba vett.

Az állami adóhatóság a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétel tekintetében az adózás rendjéről szóló törvény alapján jár el.

Jogszabály:

2011. évi CII. törvény

Piacfelügyelet:

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/szingatlan 

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu

Vissza a listához

Cégalapítás online