Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

749059 - Gyermekvédelmi szakértés

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék szakterületei:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,

b) bölcsődei ellátás,

c) gyermekek egyéb napközbeni ellátása,

d) gyermekek átmeneti gondozása,

e) nevelőszülői, helyettes szülői ellátás,

f) gyermekotthoni ellátás,

g) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás,

h) javítóintézeti nevelés,

i) fogyatékos gyermekek nevelése-gondozása,

j) speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátása,

k) gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett ügyfelek személyiségvizsgálata,

l) konfliktuskezelés,

m) gyermekvédelmi közvetítés (mediáció),

n) gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése,

o) nyilvántartás,

p) az egyéni gondozás, nevelés szakmai-módszertani tervezése,

q) gyermekek vagyoni érdekvédelme és

r) gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A névjegyzék szerinti szakértői tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: Hivatal) a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete szerinti bejelentési adatlapon kell benyújtani.

A bejelentéshez mellékelni kell az 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 103/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti

a) szakképesítési feltételek, valamint vezetőképzésre, szakvizsgára vonatkozó feltételek teljesítését tanúsító okiratok másolatát, külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél esetén annak hiteles magyar fordítását, valamint a honosításáról szóló iratot,

b) két szakmai ajánlást és

c) a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító igazolást, nyilatkozatot.

Ha a bejelentés megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.), a Gyvt.-ben és a Rendeletben foglalt követelményeknek, a Hivatal a szakértői tevékenység folytatását bejelentő személyt (a továbbiakban: bejelentő) felveszi a névjegyzékbe és erről igazolás megküldésével értesíti.

Bejelentést előíró jogforrás: 1997. évi XXXI. törvény

390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

Vissza a listához

Cégalapítás online