Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

842401 - Trafipax működtetése

Gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközöket, valamint az elektronikus adattovábbító rendszert üzemeltetők tevékenysége.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Közreműködőként olyan jogi személy és egyéni vállalkozó vehető igénybe, amely

a) rendelkezik:

aa) a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő eszközökkel és a használatukhoz meghatározott feltételekkel,

és

ab) az MSZ EN ISO 9001:2001 számú szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű minősítéssel, és

ac) a tevékenységével összefüggésben felelősségbiztosítással, és

ad) a 410/2007. (XII. 29.) Korm.rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott szerv által kiadott képfelvétel készítési jogosultsággal, és

b) az adózás rendjéről szóló törvény szerint - a vállalkozási szerződés megkötésének időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és

c) a tevékenységben személyesen részt vevő alkalmazottai büntetlen előéletűek, és

d) szerepel az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 14. vagy 15. pontjában meghatározott jegyzékben, illetve irányadó jegyzékben.

Engedélyt előíró jogforrás: 1988. évi I. törvény

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet

Vissza a listához

Cégalapítás online