Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

881006 - Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációja

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával, az akkreditált szolgáltatók nyilvántartásával és az akkreditált szolgáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. E feladatok tekintetében felügyeleti szervként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jár el.

Az egyéni vállalkozó, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az egyesület és az alapítvány kérheti a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatóként történő akkreditációját. Az akkreditáció feltételeit a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet tartalmazza.

Az akkreditáció iránti kérelmet a Budapest Főváros Kormányhivatala által rendszeresített és a Budapest Főváros Kormányhivatala által üzemeltetett elektronikus felületen közzétett adatlapon és elektronikus űrlapon kell benyújtani.

Engedélyt előíró jogforrás: 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-foosztaly

Vissza a listához

Cégalapítás online