Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

013002 - Dísznövényszaporítóanyag-termesztés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a dísznövény hasznosítású növények termesztése, beleértve a gyeptéglatermesztést is
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a virág-szaporítóanyag (magvak) termesztése, lásd 011902 - Dísznövény- és virágtermesztés

Engedélyköteles a tevékenység?

Dísznövény szaporítóanyag előállítása, illetve forgalmazása, ahol dísznövény szaporítóanyag:

- díszítési célt szolgáló növény vetőmagja, vegetatív szaporító alapanyaga, valamint ültetési anyaga.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Az a belföldi székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező forgalmazó, aki dísznövénytermesztő vagy másik forgalmazó részére dísznövény szaporítóanyagot állít elő, illetve forgalmaz, köteles tevékenységét a növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnál engedélyeztetni.

Az engedély iránti, a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 3. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó kérelmet és mellékleteit a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (továbbiakban: NÉBIH) honlapján közzétett formanyomtatványon írásban kell benyújtani a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalhoz.

A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal, a beérkezett kérelmeket tartalmi és formai szempontból vizsgálja, majd helyszíni szemlén ellenőrzi, hogy a kérelmezőnél adottak-e a dísznövény szaporítóanyag előállítás, illetve forgalmazás jogszabályban előírt feltételei.

A feltéteknek megfelelő forgalmazói tevékenységet a növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal engedélyezi. A növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal az általa kiadott végleges engedély megküldésével értesíti a NÉBIH-et, amely a forgalmazót felveszi a dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásába.

A nyilvántartásba vétel a kereskedelmi tevékenységhez szükséges egyéb feltételekre vonatkozó követelmények teljesítése alól nem mentesít.

A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal megtagadhatja az engedély kiadását, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően szándékosan és súlyosan megsértette a szaporítóanyag forgalmazásra vonatkozó jogszabályok előírásait.

Engedélyt előíró jogforrás: 2003. évi LII. törvény

45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)