Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

103901 - Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a főként gyümölcsöt vagy zöldséget tartalmazó ételek gyártása, a fagyasztott és konzerv készételek kivételével
- a gyümölcs, dió és zöldség tartósítása fagyasztással, szárítással, olajban, illetve ecetben tartósítva, konzerválással stb.
- a gyümölcs- és zöldségkészítmény gyártása
- a dzsem, lekvár és étkezési zselé gyártása
- a dió pörkölése
- a diós ételek és tészták gyártása
- a zöldségből vagy gyümölcsből készült, romlandó, előkészített ételek, úgymint:
- saláták: vegyes saláta, csomagolt saláta
- hámozott, összevágott zöldségek
- tofu (szójababsajt)
- a szárított gyümülcs-, zöldségkeverék gyártása
- a brikett, pellet gyártása élelmiszeripari feldolgozás hulladékából (pl. zöldségfélék héjából, szójababhulladékból) takarmány céljára
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyümölcs és zöldség szárítása a napon, lásd: 016301 - Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.
- a burgonyafeldolgozás, -tartósítás, lásd: 103101 - Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból), 103102 - Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)
- a gyümölcs- és zöldséglé gyártása, lásd: 103201 - Gyümölcs-, zöldséglé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s., 103202 - Zöldséglé gyártása (saját termelésű alapanyagból), 103203 - Szőlőlé gyártása (saját termelésű alapanyagból), 103204 - Gyümölcslé gyártása (saját termelésű alapanyagból)
- a savanyúságkészítés (nem saját termelésű alapanyagból), lásd: 103902 - Savanyúságkészítés (nem saját termelésű alapanyagból)
- a savanyúságkészítés (saját termelésű alapanyagból), lásd: 103903 - Savanyúságkészítés (saját termelésű alapanyagból)
- a pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómagkészítés (nem saját termelésű alapanyagból), lásd: 103904 - Pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómag-készítés (nem saját termelésű alapanyagból)
- a pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómagkészítés (saját termelésű alapanyagból), lásd: 103905 - Pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómag-készítés (saját termelésű alapanyagból)
- az egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás (saját termelésű alapanyagból), lásd: 103910 - Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)
- a dara és liszt gyártása száraz hüvelyes zöldségből, lásd: 106101 - Malomipari termék gyártása m.n.s.
- a cukrozott (kandírozott) gyümölcs és dió gyártása, lásd: 108201 - Édesség gyártása m.n.s.
- a zöldséges készételek gyártása, lásd: 108501 - Készétel gyártása
- a mesterséges koncentrátum gyártása, lásd: 108901 - M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
- a brikett, pellet gyártása élelmiszeripari feldolgozás hulladékából (pl. zöldségfélék héjából, szójababhulladékból) tűzelőanyag céljára, lásd: 162907 - Brikett, pellet gyártása

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Élelmiszer-vállalkozás működése

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Az élelmiszer-vállalkozó az olyan élelmiszer-előállító létesítményt, amelyhez a 853/2004/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján nem szükséges engedély, valamint az élelmiszer-csomagolóanyag gyártó, forgalomba hozó, és az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítményeket, a létesítmény telephelye szerinti megyei kormányhivatal járási hivatala járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalának (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal) köteles bejelenteni. Az élelmiszer-előállító létesítmény bejelentésének eljárására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A bejelentést postai vagy elektronikus úton, írásban kell teljesíteni.A bejelentés alapján a járási állategészségügyi hivatal a létesítményt nyilvántartásba veszi, és erről értesíti az élelmiszer-vállalkozót.

A bejelentett létesítményekről a járási állategészségügyi hivatal az Éltv. 38. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján nyilvántartást vezet.A nyilvántartásokról a NÉBIH az Éltv. 38. §-a (4) bekezdése szerinti adatbázist hoz létre és működtet, mely tartalmazza a vállalkozás nevét, székhelyét, tevékenységét, valamint azon telephelyét, ahol a megadott tevékenységet végzi.

Bejelentést előíró jogforrás: EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 29-i 882/2004/EK rendelete

2008. évi XLVI. törvény

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/elelmiszer_uzemlistak

https://portal.nebih.gov.hu/-/nem-engedelykoteles-letesitmenyek-bejelentese

A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek

- gyümölcs-, zöldségfeldolgozó üzem 40 ezer t/év késztermék előállításától.

Engedélyező hatóság: A területileg illetékes - környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság engedélye. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal ár el. A környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) és a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság), (a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti esetekben jár el.

Engedélyt előíró jogforrás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu

Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység:

Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék össztömegének):

- kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással vagy 600 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, ha a létesítmény egy évben legfeljebb 90 egymást követő naptári napot meg nem haladó időtartamon át üzemel.

Engedélyező hatóság: A területileg illetékes - környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság engedélye. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal ár el. A környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) és a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság), (a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti esetekben jár el.

Engedélyt előíró jogforrás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)