Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

421101 - Útépítés

Ebbe a tételbe tartozik:
- az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, egyéb jármű- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest és járda, szabadtéri autóparkoló alapjának építése
- az utcák, utak, autópályák, hidak, alagútak és parkolók felszíni munkái: építés aszfaltozással, betonozással és hasonló módon
- a gyalogjáró, közlekedésszabályozó szerkezet, kerékpárút stb. építése
- a jármű- és gyalogos aluljáró építése
- az elválasztó korlát, alacsony elválasztó fal, közlekedési jelzések stb. építése
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a magas vezetésű autópálya, alagút és híd építése, lásd: 421301 - Hídépítés, 421302 - Alagút építés
- a csővezeték és kábel építésével kapcsolatos útépítési munkák (víz, szennyvíz, gáz, elektromos, telefon stb.), lásd: 422102 - Vízi-csatorna közműépítés, 422202 - Elektromos közmű építése, 422203 - Távközlési, telekommunikációs hálózat építés
- a vasúti elektromos vezeték építési munkái, lásd: 422203 - Távközlési, telekommunikációs hálózat építés
- a közúti világítási és elektromos jelzőrendszer felszerelése, lásd: 432105 - Közúti, vasúti világítási és elektromos jelzőrendszer, biztosítóberendezések szerelése
- az építészmérnöki és a mérnöki tevékenység, lásd: 711 alágazat
- a beruházás lebonyolítói tevékenység, lásd: 711206 - Beruházás lebonyolítói tevékenység

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlása.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

Bejelentést előíró jogforrás: 1997. évi LXXVIII. törvény

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)