Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

429901 - Egyéb m.n.s. építés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bányászati és kapcsolódó üzemek, pl. bánya rakodó és kirakodó állomása, szellőzőakna és szellőzőtorony, bányászati célú alagút és járat építése és javítása
- a vegyi alapanyagokat, műanyagokat, gyógyszereket és egyéb vegyi anyagokat előállító üzem építési munkái
- a vegyi és kapcsolódó feldolgozóipari üzemek, pl. kohó, kemence, kokszolókemence építési munkái
- m.n.s. speciális feldolgozóipari létesítmény, pl. vasöntöde és kokszolókemence építése és javítása
- a földterület felparcellázása ingatlanfejlesztéssel, pl. útbekötéssel, távközlési vonal bekötéssel és/vagy hasonló, előkészítő jellegű ingatlanfejlesztésekkel
- az egyéb m.n.s. építmény építése
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ipari gépek, berendezések üzembe helyezése, lásd: 3320 szakágazat
- a nem specializált ipari épületek építése, lásd: 412002 - Lakó- és nem lakóépület kivitelezése
- az építést előkészítő földmozgatás, lásd: 431203 - Építési terület előkészítése m.n.s.
- az aknamélyítés, lásd: 439901 - Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- a földterület parcellázása ingatlanfejlesztés (értéknövelés) nélkül, lásd: 681001 - Egyéb ingatlan forgalmazása
- a beuházás lebonyolítói tevékenység, lásd: 711206 - Beruházás lebonyolítói tevékenység

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlása.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

Bejelentést előíró jogforrás: 1997. évi LXXVIII. törvény

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)