Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

432101 - Egyéb villanyszerelés

Ebbe a tételbe tartozik:
- az épületeken és az egyéb építményeken a következő elektromos rendszerek felszerelése és helyszíni szerelése:
- elektromos vezeték és csatlakozó
- számítógép-hálózat vezetékei, a száloptikás vezetékekkel együtt
- világítási rendszer
- az elektromos eszközök és háztartási felszerelések csatlakoztatása, beleértve az elektromos árammal működő központi fűtés bekötését is
- az épület és egyéb építmény alapvető elektromos hálózatának villanyszerelési munkái
- a berendezések felszereléséhez szükséges villanyszerelési munkák
- a készenléti (vészhelyzeti) áramforrás huzalozási és szerelési munkái
- a távközlési vezeték elektromos szerelése
- az épület fűtő- és egyéb elektromos szerkezeteinek villanyszerelési munkái, beleértve az elektromos lábazati fűtés szerelését is
- a villanymérőórák felszerelése
- a vasúti felsővezeték javítása, karbantartása
- az épület villamos és automatikai rendszerének telepítése
- a kaputelefon szerelése, javítása
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az erőművi villanymotorok, generátorok és transzfomátorok szerelése, lásd: 332021 - Villamos motor, áramfejlesztő üzembe helyezése
- a távközlési és erősáramú vezeték építése, lásd: 422202 - Elektromos közmű építése, 422203 - Távközlési, telekommunikációs hálózat építés
- a fűtőberendezés felszerelési munkái, lásd: 432202 - Központi fűtés és csőhálózat szerelése (nem elektromos)

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlása.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

Bejelentést előíró jogforrás: 1997. évi LXXVIII. törvény

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Villanyszerelői nyilvántartáshoz kötött tevékenységek:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során legfeljebb fázisonként 100 A túláramvédelmi szervvel védett és 1000 V feszültségszintet meg nem haladó csatlakozóberendezés létesítése, kivitelezése.

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozóberendezés létesítése, kivitelezése teljesítmény és feszültségszint korlátozása nélkül.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A tevékenységet az a személy végezheti, aki

a) rendelkezik a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,

b) rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását a tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és

c) nyilatkozik arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

A Budapest Főváros Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a feltételeknek megfelelő személyekről (a továbbiakban: villanyszerelő) nyilvántartást vezet.

A villanyszerelőknek a villamos energiáról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

Bejelentést előíró jogforrás: 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/viz-gaz-es-villanyszerelok-kozponti-jegyzekei

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)