Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

749059 - Gyermekvédelmi szakértés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyermekvédelmi szakértői tevékenység az alábbi szakterületeken (lásd lábjegyzet):
- gyermekjóléti szolgáltatás
- bölcsődei ellátás
- gyermekek egyéb napközbeni ellátása
- gyermekek átmeneti gondozása
- nevelőszülői, helyettes szülői ellátás
- gyermekotthoni ellátás
- területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
- javítóintézeti nevelés
- fogyatékos gyermekek nevelése-gondozása
- speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátása
- gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett személyek személyiségvizsgálata
- konfliktuskezelés,
- gyermekvédelmi közvetítés (mediáció)
- gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése,
- nyilvántartás
- az egyéni gondozás, nevelés szakmai-módszertani tervezése
- gyermekek vagyoni érdekvédelme
- gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás
Lábjegyzet: 390/2017.(XII.13.) Korm. rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék szakterületei:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,

b) bölcsődei ellátás,

c) gyermekek egyéb napközbeni ellátása,

d) gyermekek átmeneti gondozása,

e) nevelőszülői, helyettes szülői ellátás,

f) gyermekotthoni ellátás,

g) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás,

h) javítóintézeti nevelés,

i) fogyatékos gyermekek nevelése-gondozása,

j) speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátása,

k) gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett ügyfelek személyiségvizsgálata,

l) konfliktuskezelés,

m) gyermekvédelmi közvetítés (mediáció),

n) gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése,

o) nyilvántartás,

p) az egyéni gondozás, nevelés szakmai-módszertani tervezése,

q) gyermekek vagyoni érdekvédelme és

r) gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A névjegyzék szerinti szakértői tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: Hivatal) a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete szerinti bejelentési adatlapon kell benyújtani.

A bejelentéshez mellékelni kell az 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 103/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti

a) szakképesítési feltételek, valamint vezetőképzésre, szakvizsgára vonatkozó feltételek teljesítését tanúsító okiratok másolatát, külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél esetén annak hiteles magyar fordítását, valamint a honosításáról szóló iratot,

b) két szakmai ajánlást és

c) a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító igazolást, nyilatkozatot.

Ha a bejelentés megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.), a Gyvt.-ben és a Rendeletben foglalt követelményeknek, a Hivatal a szakértői tevékenység folytatását bejelentő személyt (a továbbiakban: bejelentő) felveszi a névjegyzékbe és erről igazolás megküldésével értesíti.

Bejelentést előíró jogforrás: 1997. évi XXXI. törvény

390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)