Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

869003 - Szabadfoglalkozású tevékenység egészségügyi ellátásban

Ebbe a tevékenységbe tartozik:
- az egyéb, máshova nem sorolt humán-egészségügyi szolgáltatások, mint pl. foglalkozás terápia, beszédterápia, táplálkozásterápia, stb.
- a mentőápoló
- a fizikoterápia, az ergoterápia területén nyújtott szolgáltatás
- a képalkotó diagnosztikai szolgáltatások elemzés vagy értékelés nélkül, pl. röntgen, ultrahang, mágneses rezonancia (MRI)
- az orvosi laboratóriumi asszisztensi tevékenység
- a megkülönböztetett jelzéssel ellátott mentő, betegszállító gépjármű és orvosi ügyeleti személygépkocsi sofőrjének tevékenysége
- a közegészségügyi-járványügyi ellenőr munkája
A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített szakdolgozó nem minősül egészségügyi szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely az egészségügyi államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető. Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek a járóbeteg ellátásban feltüntetésre kerültek mint egészségügyi tevékenységek.
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a homeopátia, akupunktúra, lásd: 869005 - Természetgyógyászati ellátás
- a természetgyógyászati ellátás, lásd: 869005 - Természetgyógyászati ellátás

Engedélyköteles a tevékenység?

Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagsága szükséges.

A nem orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozók esetében az illetékes szakmai kamara a Magyar Orvosi Kamara. Kamarai tagság nélkül is végezhető az egészségügyi tevékenység, ha azt olyan személy végzi, aki külön jogszabályban meghatározottak szerint ideiglenes működési nyilvántartásba vétellel, tevékenységre jogosító engedély kiadásával vagy előzetes bejelentés alapján jogot szerzett arra, hogy a működési nyilvántartásba történő felvétel nélkül egészségügyi tevékenységet végezzen Magyarországon.

Engedélyt előíró jogforrás: 2006. évi XCVII. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: www.meszk.hu/info.aspx?sp=13

Szabadfoglalkozású tevékenység egészségügyi ellátásban

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A működési nyilvántartást - az 1997. évi CLIV. törvény 112-113/B. §-ában meghatározott keretek között, a Korm. Rendelet szerinti kijelölés alapján - az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezeti.

Engedélyt előíró jogforrás: 1991. évi XI. törvény

2003. évi LXXXIV. törvény

{18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kereso.enkk.hu

Szabadfoglalkozású jogviszony hatósági nyilvántartásba vétele.

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)