Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

869010 - Lovasterápia

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógypedagógiai lovagoltatás, lovastorna
- a hippoterápia (neurófiziológiai gyógytorna kezelés a lovon)
- a pszichológiai lovasterápia
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a sport- és szabadidős lovagoltatás, lásd: 931905 - Sport- és szabadidős lovagoltatás

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Bejelentéshez kötött lovas szolgáltató tevékenység:

- lovas terápia.

Fogalom-meghatározás:

Lovasterápia: speciális fejlesztő-rehabilitációs szolgáltatás, amely sérült, fogyatékos vagy pszichológiai kezelés alatt álló személy gyógyítására, készségei fejlesztésére, egészségi és pszichés állapotának javítására irányul.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A szolgáltatónak a 2005. évi CLXIV. törvény 6/C. § (1) bekezdése szerinti, a Budapest Főváros Kormányhivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) benyújtandó bejelentése - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározott adatokon túl - tartalmazza

a) a szolgáltató lovas szolgáltató tevékenység folytatásának helyszínéül szolgáló telephelyének (fióktelepének) címét,

b) az a) pont szerinti telephelyen (fióktelepen) működő lovarda elnevezését,

c) az a) pont szerinti telephelyen (fióktelepen) tartott lovak számát, valamint amennyiben a szolgáltató a szolgáltatásba bevont lovat nem az a) pont szerinti telephelyen (fióktelepen) tartja, annak a telephelynek (fióktelepnek) a címét, ahol a szolgáltatásba bevont lovat tartják,

d) a lovas szolgáltató tevékenység típusát vagy típusait a 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint, továbbá, hogy a lovas szolgáltatás együtt jár-e a szolgáltatást igénybe vevő személy lovagoltatásával,

e) a szolgáltatás igénybe vevőjének lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység esetén az R. 2. § (3) bekezdés szerinti felelős személy nevét, szakképesítését és a szakképesítését igazoló okiratokat,

f) az a) pontban megjelölt telephely (fióktelep) helyszínrajzát az R. 13. §-ban meghatározott körülményekre figyelemmel,

g) a szolgáltatásba bevont, a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló jogszabály szerint azonosított és lóútlevéllel ellátott lovak azonosító számának vagy életszámának és nevének felsorolását, valamint

h) szolgáltatásba történő bevonásra alkalmas lovak esetén az alkalmasságról szóló hatósági bizonyítvány számát.

A Hivatal a bejelentett lovas szolgáltatókról az R. 2. § 1) bekezdésben meghatározott tartalommal - az e) pont szerinti adatokat kivéve - nyilvántartást vezet, és a nyilvántartást honlapján közzéteszi.

A Kormány a Budapest Főváros Kormányhivatalát országos illetékességű kereskedelmi hatóságként jelöli ki

- a lovas szolgáltatók bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban.

Bejelentést előíró jogforrás: 2005. évi CLXIV. törvény

14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/idegenforg_nyilv/lovasszolg

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)