Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

879001 - Egyéb bentlakásos ellátás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az éjjel-nappal igénybe vehető szociális segítségnyújtás gyermekek és az önellátásukban bizonyos mértékig korlátozott személyek részére, de ahol az orvosi ellátás és az oktatás nem meghatározó tényező, mint pl.
- a szociális és személyi problémákkal küzdők ellátása
- a leányanyákat és gyermekeiket ellátó intézmények
- a bántalmazott nők, terhes nők átmeneti otthona
- az egyedülálló anyák és gyermekeiket befogadó otthonok
- a bűnözők átmeneti elhelyezése
- a büntetett előéletűeket, bűnelkövetőeket befogadó rehabilitációs intézmények
- a hetes bölcsőde, a gyermek 3 éves koráig
- a hajléktalanok rehabilitációs intézménye
- az éjjeli menedékhely
- a hajléktalan személyek átmeneti szállása
- az egyéb szociális rehabilitációs szolgáltatások
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ápolási tevékenység, lásd: 8710 szakágazat
- a hajléktalanok otthonának működtetése, lásd: 871006 - Hajléktalanok otthonának működtetése
- a mentálisan retardáltak (nem értelmi fogyatékkal élők), pszichiátriai betegségben, szenvedélybetegségben szenvedő gyermekek bentlakásos ellátása, lásd: 8720 szakágazat
- az idősek és a fogyatékkal élők bentlakásos intézeti ellátása, lásd: 8730 szakágazat
- az otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást nyújtó intézménytípusok, lásd: 879011 - Nevelőszülői hálózat működtetése-879015 - Utógondozó otthon működtetése
- a rövid távú menedéknyújtás a katasztrófák áldozatainak, lásd: 889901 - M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Engedélyköteles a tevékenység?

Egyéb bentlakásos ellátás

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Kormány a szolgáltatói nyilvántartást vezető szervnek és a szolgáltatói nyilvántartás elektronikus adatfeldolgozójának a Magyar Államkincstár központi szervét (a továbbiakban: Központ) jelöli ki.

A Kormány az 1993. évi III. törvény alkalmazása során működést engedélyező szervnek a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

A Kormány szociális hatóságnak az Szt. 90/A. §-ának alkalmazása során a helyi önkormányzat, a társulás, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) fenntartói feladatokat ellátó megyei, fővárosi kirendeltségének (a továbbiakban: megyei kirendeltség) székhelye szerint illetékes kormányhivatalt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti intézmény esetén Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

A Kormány a szolgáltatások esetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - az e rendelet szerinti ellenőrzésre meghatározott hatáskörrel és illetékességgel - a működést engedélyező szerveket jelöli ki.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) 2017. október 31-ével az Áht. 11. § (3) bekezdése alapján jogutódlással - a Kincstárba történő beolvadással - megszűnik.

Az ONYF általános jogutódja a Kincstár.

A 2017. október 31-én megszűnő ONYF

a) központi szervének hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 2017. november 1-jétől a Kincstár központi szerve,

b) különös hatáskörű igazgatási szervének hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 2017. november 1-jétől a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

jár el.

Engedélyt előíró jogforrás: 1993. évi III. törvény

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://szocialisportal.hu/mukeng

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)