Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

262001 - Számítógép, perifériás egység gyártása m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik az elektronikus számítógép gyártása és/vagy összeszerelése, amely lehet nagygép, asztali számítógép, hordozható számítógép (laptop), szervergép, valamint a számítógép perifériája, ezen belül tároló és input/output egység (nyomtató, monitor, billentyűzet). A számítógép analóg, digitális vagy hibrid működésű lehet.
A digitális számítógép legismertebb típusaira a következők jellemzők:
(1) tárolják a feldolgozó programot vagy programokat és a program futásához éppen szükséges adatokat;
(2) szabadon programozhatók a felhasználó előírásai szerint;
(3) elvégzik a felhasználó által meghatározott aritmetikai számításokat;
(4) emberi beavatkozás nélkül olyan feldolgozási folyamatokat valósítanak meg, amelyek végrehajtása során a számítógépnek logikai döntéseket kell hozni.
Az analóg számítógépek képesek matematikai modellek szimulálására, és analóg ellenőrző és programozóelemeket is tartalmaznak.
Ebbe a tételbe tartozik:
- az asztali számítógép gyártása
- a hordozható számítógép (laptop, tablet) gyártása
- a központi nagyszámítógép gyártása
- a kézi számítógép (pl. PDA) gyártása
- a mágneslemez meghajtók, félvezető (flash) tároló és más tárolóeszköz gyártása
- az optikai lemezmeghajtó gyártása (pl. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- a nyomtató gyártása
- a monitor gyártása
- a billentyűzet gyártása
- a mindenféle típusú egér, botkormány (joystick) gyártása
- a feladatra felkészített (dedikált) munkaállomás gyártása
- a számítógépszerver gyártása
- a letapogató (szkenner) gyártása, a vonalkód-leolvasóval együtt
- a mágneskártya-leolvasó gyártása
- a számítógépes virtuális sisak gyártása
- a számítógép-projektor (videokivetítő) gyártása
- a számítógép-terminál, például bankjegykiadó automata (ATM), nem mechanikus működtetésű, elektronikus pénztárgép (POS) gyártása
- a többfunkciós irodai eszköz, ami két vagy több funkciót lát el a következőkből: nyomtatás, szkennelés, másolás, faxolás
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a felvételes adat- és jelhordozó sokszorosítása (hang, video, számítógép média stb.), lásd: 182001 - Hangfelvétel-sokszorosítás, 182002 - Videofelvétel sokszorosítása, 182003 - Számítógépes adathordozó sokszorosítása
- az elektronikus alkatrész, valamint számítógép és periféria szerelt elektronikai egységeinek gyártása, lásd: 261 alágazat
- a külső/belső számítógép modemek gyártása, lásd: 261201 - Elektronikai áramköri kártya gyártása
- a csatlakozókártya, -modul gyártása és összeszerelése, lásd: 261201 - Elektronikai áramköri kártya gyártása
- a nyomtatott áramköri lap gyártása, lásd: 261201 - Elektronikai áramköri kártya gyártása
- a modem és jelátvivő berendezésének gyártása, lásd: 263001 - Híradás-technikai berendezés gyártása m.n.s.
- a digitális távközlési kapcsolóegység, távadat-feldogozó berendezés gyártása (pl. híd, router, kapu), lásd: 263001 - Híradás-technikai berendezés gyártása m.n.s.
- az elektronikus fogyasztási cikkek gyártása, úgymint CD- és DVD-lejátszó, lásd: 264001 - Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
- a televízió monitorok és kijelzők gyártása, lásd: 264001 - Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
- a videojáték konzoljának gyártása, lásd: 264001 - Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
- az üres optikai és mágneses jelhordozó gyártása számítógéphez vagy más berendezés-hez, lásd: 268001 - Mágneses, optikai információhordozó gyártása

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Számítógép, perifériás egység gyártása m.n.s.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) az R.-ben meghatározottak szerint folytatható.

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható

a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

Bejelentést előíró jogforrás:

b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Az a) és b) pontokban nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az R. 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az R. 4. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.

A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében pedig az R.-ben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - az R. 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az R. 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Számítógép alapú pénztárgép forgalmazása.

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)